Rada Rodziców
środa, 15 września 2010 19:29
Przewodniczący Rady Rodziców -  Ryta Suska-Wróbel

Sekretarz - Ewa Hryckiewicz

Członkowie Prezydium - Roman Nicpoń i Alicja Alicja Mruczkowska

Konto bankowe Rady Rodziców