Historia
poniedziałek, 22 października 2012 00:00


 

Prawdę mówiąc, chaos każdej bitwy porządkują post factum generałowie, politycy
i kronikarze, w czym przejawia się piękna ludzka tęsknota do układów rozumnych
i przyczynowego wyjaśnienia zdarzeń ciemnych z samej swojej istoty.

Zbigniew Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie


Download this file (Kalendarium-XXLO 1992-wrzesien 2013.pdf) Kalendarium 1992-2013 w wersji pdf

KALENDARIUM

XX Liceum Ogólnokształcącego

im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku:
1992 – 2012

Sięgając w przeszłość…

Sięgając w przeszłość, do historii XX LO w Gdańsku, można dojść do wniosku, że kalendarium popularnej „dwudziestki” składa się w ogromnej większości z wydarzeń doniosłych, ważnych, godnych odnotowania czy choćby zapadających w pamięć szkolnej – i nie tylko szkolnej – społeczności. I choć czas upływa, a szkoła dynamicznie przekształca się, dopasowując swe standardy do nowych okoliczności – to, idąc za myślą Adama Asnyka, nie należy zapominać, że każda epoka ma swe własne cele. Niech poniższy tekst stanie się swoistym hołdem dla ludzi, którzy już wpisali się w historię XX LO, a także zachętą i motywacją do dalszego działania dla tych, którzy wciąż poświęcają swoją pracę, kształtując wizerunek współczesnej „dwudziestki”.1992/1993

 • 1 września 1992 – w świeżo oddanym do użytku budynku (tzw. segmencie A) rozległ się pierwszy dzwonek, obwieszczający rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
 • Organizacji nowej placówki, jak i dozoru nad wyposażaniem i urządzaniem sal lekcyjnych podjął się mgr Tomasz Osik – pierwszy dyrektor szkoły oraz nauczyciel wychowania fizycznego.
 • Pracę w nowej szkole rozpoczęło 17 nauczycieli.
 • Do klas pierwszych przyjęto 157 uczniów.


1993/1994

 • Do użytku zostaje oddane kolejne skrzydło szkoły, tzw. segment B.
 • Szkolne życie powoli rozkwita – organizowane są  otrzęsiny, dyskoteki, bal gałganiarzy, dzień wiosny, andrzejki, „mikołajki”, rajdy, kuligi, warsztaty integracyjne.
 • Odbył się spektakl w języku niemieckim, zorganizowany przez uczniów pod opieką mgr Marii Szrubki.
 • Zostaje zawiązany pierwszy parlament uczniowski, nad którym pieczę sprawuje mgr Urszula Korowicka.

1994/1995

 • Zmiana na stanowisku dyrektora szkoły – nową „naczelną” zostaje mgr Henryka Ugorowska, nauczycielka języka polskiego.

1995/1996

 • 25 września - występ angielskiej grupy aktorów „White Horse”, zainicjowany przez Andrzeja Ziółkowskiego.
 • Spotkanie młodzieży z profesorem Longinem Pastusiakiem.
 • Uczniowie „dwudziestki” gościli w Teatrze Miejskim w Gdyni ze swoją inscenizacją „Antygony” – przedsięwzięcie przygotował mgr Jan Łądkowski.

1996/1997

 • Andrzej Ziółkowski nawiązał kontakt i współpracę ze szkołą w fińskim Turku, mającą na celu wymianę młodzieży.
 • Powstała gazetka szkolna „Skrzep”, której twórcą i redaktorem był Piotr Gutkowski - uczeń klasy II b.
 • Odbyły się spotkania autorskie zorganizowane przez bibliotekarzy, gośćmi byli: Marta Fox, Janina Wieczerska, Jan Ciechowicz, Jerzy Samp.
 • Mgr Irena Loose zorganizowała sesję popularnonaukową z okazji obchodów Tysiąclecia Gdańska.
 • Czworo uczniów (Anna Paczuska, Katarzyna Rogala, Magda Kucewicz i Piotr Wojtiuk) zostało wyróżnionych nagrodami podczas udziału w miejskim sympozjum czytelniczym „Jestem przewodnikiem po tysiącletnim Gdańsku” – opiekunką i koordynatorką grupy była mgr Gabriela Skoracka.
 • 19 marca w szkole wystąpił z koncertem muzyki klasycznej i prelekcją Zespół Filharmoników Wrocławskich Sambossa w składzie: Henryk Rymarczuk - flet, Jan Prochownik - gitara. Muzyków zaprosiła mgr Anna Rink.

1997/1998

 • Od września do listopada funkcję dyrektora szkoły pełnił mgr Henryk Dołasiński, nauczyciel historii i wos-u.
 • 14 października mgr Ewa Koturbasz wraz z uczniami klasy II d przygotowała spektakl „Lekcja języka polskiego”, oparty na prozie Witolda Gombrowicza.
 • W grudniu 1998 roku w wyniku konkursu nowym dyrektorem zostaje mgr Bożena Cichocka, nauczycielka języka polskiego. Pierwszą decyzją nowej dyrektor było zakupienie sprzętu dyskotekowego, przekazanego pod opiekę samorządowi uczniowskiemu.
 • Kuratorium Oświaty przekazało szkołę Gminie Miasta Gdańska.
 • Zarząd Miasta Gdańska podjął decyzję o budowie hali sportowej przy „dwudziestce” – rozpisany został przetarg na projekt hali.
 • Rozpoczęcie komputeryzacji biblioteki szkolnej.
 • 1 marca 1998 roku funkcję wicedyrektora szkoły objęła mgr Elżbieta Szymanik-Mażewska, nauczycielka geografii.
 • 17 kwietnia  w szkole wystąpił z koncertem muzyki klasycznej Zespół Filharmoników Gdańskich The Gdansk Philharmonic Brass w składzie: Janusz Szadowiak- trąbka, Lucjan Sierpowicz - flugelhorn, Mirosław Merkel - waltornia, Andrzej Chodziński - puzon. Muzyków zaprosiła  i prelekcję poprowadziła mgr Anna Rink.
 • Wystawienie w Gdyni nagrodzonej inscenizacji według scenariusza Piotra Gutkowskiego „W hołdzie tym, co polegli na nieludzkiej ziemi”, która odbyła się 1 maja.
 • Bydgoszcz - I miejsce Adama Michalaka i Arkadiusza Jesionowskiego w Finale IV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich, w kategorii juniorów młodszych,  w biegu na 5000m.

1998/1999

 • Szkoła zaprezentowała nową, wzbogaconą ofertę edukacyjną, zarówno jeśli chodzi o profile klas, jak i bogatszą ofertę językową.
 • Utworzenie stanowiska pedagoga szkolnego – funkcji tej podjęła się mgr Małgorzata Wawro.
 • 9 listopada miał miejsce program „Nie narkotykom”, z udziałem międzynarodowej grupy aktorów International Artists Variety Schools, przygotowany przez Andrzeja Ziółkowskiego.
 • Obchody Roku Mickiewiczowskiego zostały uczczone przygotowanym przez młodzież klasy II c spektaklem „Lilie dawniej i dziś”, pod kierownictwem mgr Ewy Koturbasz.
 • Działalność rozpoczęło Szkolne Koło Teatralne, którego powstanie zainicjowała mgr Monika Kuczyńska. Pierwszym owocem pracy był spektakl „Narodziny nadziei”. W maju odbyły się dwie inscenizacje Koła Teatralnego: „Bańki są jak marzenia” oraz „Słowa, dźwięki, obrazy”, w których zostały zaprezentowane wiersze, slajdy i muzyka  uczniów XX LO.
 • XX LO włączyło się w integracyjny program Sokrates Comenius - wizyta mgr Anny RinkAndrzeja Ziółkowskiego w Bukareszcie, współpraca ze szkołami z Niemiec, Włoch, Rumunii, a także realizacja projektów „Życie szkoły w Europie” i „Dojrzewanie”. Koordynatorem programu została mgr Ewa Koturbasz.
 • W marcu uczniowie Piotr Gutkowski, Jan Płaczkowski, Jonasz Wójcik zostali laureatami konkursu WYGRAJ INDEKS organizowanym przez Wydział Chemii PG. Ich przygotowanie nadzorowała mgr Teresa Rekowska.
 • W maju 1999 roku ruszyła budowa hali sportowej.
 • Adam Michalak został nominowany na reprezentanta Polski na Mistrzostwa Świata Smoczych Łodzi, które odbyły się w dniach 26-29.08.1999r. w Nottingham.

1999/2000

 • Rozpoczęły się cykliczne wymiany młodzieży w porozumieniu ze szkołą z niemieckiego Meppen. Ze strony Windthorst- Gymnasium organizatorem był pan Johannes Kuepper, zaś inicjatorką wymiany mgr Anna Rink.
 • Dzięki inicjatywie uczniów XX LO działalność rozpoczął szkolny radiowęzeł.
 • 17 grudnia - przedstawienie kabaretowe przygotowane przez młodzież pod kierunkiem mgr Moniki Kuczyńskiej i pedagog Małgorzaty Wawro pt. „Miłość potrafi zaskoczyć”.
 • W grudniu uczniowie „dwudziestki” Maciej Moskwa i Paweł Błażyński wyruszyli w pieszą wyprawę na trasie Świnoujście – Hel. Młodzi podróżnicy swoją postawą zapracowali na wręczoną im nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska.
 • Styczeń - zainicjowano i prowadzono cykliczne „Warsztaty twórczego myślenia”, projekt przygotowany przez mgr Gabrielę Skoracką i pedagog Małgorzatę Wawro.
 • Luty - szkoła dokonała zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do nowej pracowni komputerowo-informatycznej.
 • 24 marca odbył się koncert młodzieżowych zespołów muzycznych, przygotowany przy współpracy mgr Moniki Kuczyńskiej, mgr Gabrieli Skorackiej oraz szkolnej pedagog Małgorzaty Wawro – jak miało się później okazać, koncerty, w których główną rolę odgrywali uczniowie „dwudziestki” stały się jednym ze „znaków rozpoznawczych” szkoły.
 • Odbył się cykl spotkań, zorganizowanych przez mgr Gabrielę Skoracką, których gośćmi byli trójmiejscy artyści, na czele z  Bożeną Ptak, Arianą Nagórską, Marylą Hempowicz, Teresą Ferenc, Władysławem Zawistowskim.

2000/2001

 • 7 września 2000 roku odbyła się wielka uroczystość - nadania szkole imienia Zbigniewa Herberta, z udziałem znakomitych gości (m.in. prezydenta Gdańska – Pawła Adamowicza), w tym honorowych – żony poety, pani Katarzyny Herbert i siostry – pani Haliny Herbert-Żebrowskiej.

Uroczystość połączona była z otwarciem i poświęceniem hali sportowej. Metropolita Gdański Tadeusz Gocłowski poświęcił sztandar szkoły, ufundowany przez Radę Rodziców. Wybór patrona jeszcze bardziej podkreślił wyjątkowy charakter szkoły, od tej pory mogącej szczycić się mianem „herbertówki”.

 • W czasie uroczystości Dnia Edukacji chórek uczennic przygotowany przez mgr Annę Rink odśpiewał „Nie całkiem poważny HYMN DWUDZIESTKI”, a następnie całkiem już poważną i niezwykle wzniosłą piosenkę Zbigniewa Preisnera do tekstu Adama Asnyka „Musimy siać”. Ponieważ niegdyś tekst ten wykorzystany został jako Hymn Nauczycieli, tym razem także wszyscy nauczyciele zostali poproszeni do odśpiewania tej pieśni.
 • 15 października gościł w naszej szkole dyrektor Windthorst-Gymnasium Meppen dr Wolfram Hamacher i naszej polsko- niemieckiej wymianie została oficjalnie nadana ranga Partnerstwa Szkół.
 • W grudniu dyrektor Bożena Cichocka i mgr Ewa Koturbasz uczestniczyły w międzynarodowej konferencji Sokrates Comenius w Bremie. Owocem tej współpracy była także konferencja uczestników projektu w naszym liceum, z udziałem nauczycieli oraz uczniów z Niemiec i Włoch (nad przebiegiem tego wydarzenia czuwała mgr Ewa Koturbasz).
 • W pierwszą sobotę grudnia odbyła się impreza „Z Mikołajem na sportowo” zorganizowana dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo przez mgr Elżbietę Kuchtę, mgr Małgorzatę Traczuk, mgr Małgorzatę Tymańską oraz wolontariuszy naszej szkoły. Sponsorami imprezy integracyjnej było Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Spółdzielnia L.W.S.M. „Morena”.
 • 12 - 17 lutego w ramach programu Comenius gościli w naszej szkole nauczyciele z Niemiec i Włoch. Program wizyty przygotowany przez mgr Ewę Koturbasz i mgr Annę Rink obejmował m.in. obserwację lekcji geografii poprowadzonej przez mgr Urszulę Korowicką („Podróż po Europie”) i występ grupy teatralnej.
 • 17 lutego - wieczór poezji Zbigniewa Herberta, przygotowany przez uczniów „dwudziestki”, pod kierunkiem mgr Moniki Kuczyńskiej.
 • 23 lutego - spotkanie z aktorką Dorotą Stalińską, która opowiadała uczniom o swojej pracy aktorskiej, jak również działalności społecznej. Nie bez znaczenia był tu fakt, że pani Stalińska kształciła się niegdyś pod okiem Andrzeja Ziółkowskiego.
 • 27 lutego - uroczyste podpisanie na zamku w Lublinie przez dyrektor Bożenę Cichocką i przewodniczącego samorządu uczniowskiego Wojciecha Kopowskiego założycielskiego aktu Klubu Herbertowskich Szkół.
 • 30 marca uczennica Magdalena Bieschke zostala laureatką konkursu WYGRAJ INDEKS organizowanym przez Wydział Chemii PG. Przygotowaniem kierowała mgr Teresa Rekowska.
 • Od 10 do 15 kwietnia gościł w „herbertówce” Hans Ulrich Sudek z Meppen, który w ramach trwającej współpracy polsko-niemieckiej prowadził warsztaty w celu przygotowania uczniów do wystawienia sztuki teatralnej w języku niemieckim. Działalność prowadzi Szkolne Koło Europejskie, którego koordynatorem jest mgr Henryk Dołasiński.

W kwietniu obchodzono w szkole Dzień Ziemi. Uroczystość przygotowała dr Barbara Baracz. Chórek uczniów klasy IIIe przy akompaniamencie mgr Anny Rink wykonał dwie piosenki: Jonasza Kofty i Jana Pietrzaka „Pamiętajcie o ogrodach” oraz „Antyekologiczną kukułkę” z dowcipną inscenizacją. Z programem tym zespół pod opieką dr Barbary Baracz pojechał w czerwcu na Festiwal Ekologiczny w Wisełce.

 • W ramach uroczystości  ku pamięci pomordowanych w Katyniu przygotowanej przez mgr. Henryka Dołasińskiego, uczennica Zuzanna Kassak wykonała  przy akompaniamencie mgr Anny Rink „Dettinger Te Deum” Georga Friedricha Händla.
 • 13 maja w Teatrze Miejskim w Meppen odbyła się premiera sztuki Petera Weissa „Die Ermittlung”. Przedstawienie to zostało przygotowane w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Grupę polskich uczniów przygotowała mgr Anna Rink.
 • Widowisko muzyczne z piosenkami i fragmentami prozy Nicka Cave’a, przygotowane przez uczniów „dwudziestki”, pod kierunkiem mgr Moniki Kuczyńskiej i pedagog Małgorzaty Wawro.
 • W ostatnim tygodniu sierpnia grupa teatralna przygotowana przez mgr Annę Rink daje 5 dodatkowych przedstawień „Die Ermittlung” na terenie Niemiec. Grupie towarzyszy mgr Gabriela Skoracka.

2001/2002

 • Wrzesień - wizyta  uczniów i nauczycieli z Niemiec i Finlandii – wymianę trójstronną zorganizowali mgr Anna Rink i Andrzej Ziółkowski.
 • 7 września – wystawienie dramatu Petera Weissa „Die Ermittlung” w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku.
 • 23 października przedstawienie „Die Ermittlung”, tym razem z powodu niemożności dojechania niemieckiej grupy tylko w wykonaniu polskich uczniów, zdobywa I miejsce na 2. Festiwalu Młodzieżowych Teatrów Niemieckojęzycznych w Łubowicach.
 • W 2001 roku dostęp do Internetu w szkole stał się powszechny. Oprócz podłączonych do sieci komputerów w dwóch pracowniach, pokoju nauczycielskim oraz czytelni szkolnej, uczniowie mogli korzystać z komputerów rozmieszczonych w holu szkoły.
 • We wrześniu rozpoczęły się zajęcia teatralne „ Drama in English” prowadzone przez mgr Aleksandrę Gołuńską.
 • 12 października delegacja młodzieży pod kierunkiem dyrektor Bożeny Cichockiej i mgr Ewy Koturbasz wzięła udział w II Zjeździe Klubu Herbertowskich Szkół w Brzegu.
 • 3 listopada grupa 16 uczniów XX LO wyjechała pod opieką mgr Jolanty Chamerskiej na wspólne polsko - niemieckie warsztaty do Altdorf w Niemczech. Uczniowie przygotowali przy pomocy mgr. Andrzeja Bocera i mgr Anny Rink prezentację regionu pomorskiego.
 • 15 listopada - spotkanie z Przewodniczącym Rady Głównej Klubu Herbertowskich Szkół - Wojciechem Kalickim i delegacją z Lublina i Słupska, w związku z odsłonięciem tablicy pamiątkowej w Sopocie, poświęconej Zbigniewowi Herbertowi. Udział w uroczystościach, m.in. w okolicznościowej sesji Rady Miasta Sopotu, wzięła delegacja uczniów gdańskiej „herbertówki”.
 • 8 grudnia - „Dzień bez papierosa” – wydarzenie kulturalno-rozrywkowo-edukacyjno-profilaktyczne, zainicjowane i zorganizowane przez szkolną pedagog Małgorzatę Wawro. Dzień ten stał się punktem obowiązkowym w corocznym harmonogramie wydarzeń z życia „dwudziestki”.
 • Rozstrzygnięcie konkursu „Stan wojenny – spojrzenie po 20 latach”.
 • Sukces spektaklu „Die Ermittlung” zaowocował przyznaniem szkole pokojowej nagrody Dolnej Saksonii, po odbiór której 19 grudnia udały się dyrektor Bożena Cichocka i mgr Anna Rink wraz ze wszystkimi wykonawcami.
 • W okresie przedświątecznym odbyła się cykliczna już impreza dla niepełnosprawnych  i upośledzonych umysłowo „Z Mikołajem na sportowo”, z udziałem uczniów naszej szkoły, przygotowana pod kierunkiem mgr Elżbiety Kuchty, mgr Małgorzaty Traczuk, mgr Małgorzaty Tymańskiej. Dzień, w którym uczniowie „dwudziestki” w ramach dobrowolnego wolontariatu spędzają czas z niepełnosprawnymi, zagościł na stałe w programie corocznych szkolnych imprez. W tym samym duchu został zorganizowany i przeprowadzony konkurs dla niepełnosprawnych pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska – „Gdańsk miastem dla niepełnosprawnych” (inicjatorką przedsięwzięcia była dyrektor Bożena Cichocka).
 • Inscenizacja przygotowana przez uczniów klasy IIf pod kierunkiem mgr Ewy Koturbasz, pod tytułem „Biografia Zbigniewa Herberta”.
 • Przedstawienie teatralne w języku angielskim „ Look on the bright” pod kierunkiem mgr Aleksandry Gołuńskiej.
 • 22 stycznia - promocja liceum w ramach Dni Otwartych, zorganizowanych przez samorząd uczniowski, pod kierunkiem przewodniczącej Magdaleny Tuszyńskiej.
 • 2 lutego uczniowie Olga Gajewska, Krzysztof Kisiel, Karolina Klages, Lucyna Morzy, Damian Nowowiejski, Kamil Orski i Michał Wilkanowicz  zdobyli 4 miejsce
  w Grze Miejskiej połączonej z Konkursem Języka Niemieckiego i Wiedzy o Niemczech, organizowanej przez Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku.
 • 23 kwietnia - młodzież pod kierunkiem mgr. Henryka Dołasińskiego i mgr Małgorzaty Traczuk reprezentowała szkołę podczas III Zjazdu Klubu Herbertowskich Szkół w Żorach.
 • 13 maja - uroczyste otwarcie kompleksu boisk szkolnych (do siatkówki, piłki nożnej, piłki koszykowej) pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska – Pawła Adamowicza. Otwarciu towarzyszył festyn dla uczniów oraz ich rodziców. Punktem kulminacyjnym było rozegranie meczu koszykówki pomiędzy uczniami XX LO a Radnymi Miasta Gdańska oraz mecz siatkówki z udziałem uczniów i nauczycieli „herbertówki”.
 • Szkoła dokonała zakupu nowych mebli i komputerów dla uczniów, znajdujących się w bibliotece szkolnej oraz sprzętu elektronicznego, będącego na wyposażeniu nowoczesnej sali audiowizualnej.
 • 17 maja - Dzień Ziemi - happening zorganizowany przez nauczycieli  biologii, dr Barbarę Baracz i mgr Beatę Piełowską.
 • 30 kwietnia uczennice Anna Rytlewska i Renata Boroszko zostały laureatkami konkursu WYGRAJ INDEKS, organizowanego przez Wydział Chemii PG. (Przygotowanie: Teresa Rekowska).
 • Koncert piosenek zespołu HEY, wykonanych przez uczniów pod kierunkiem pedagog Małgorzaty Wawro.
 • Dzięki staraniom mgr Małgorzaty Tymańskiej do szkoły zawitał muzyk Tymon Tymański, który przeprowadził dla młodzieży warsztaty gitarowe.

2002/2003

 • Po reformie edukacji szkoła przekształca się w nowe 3-letnie liceum.
 • 27 września - I Zjazd Absolwentów z okazji X-lecia szkoły. Zjazd rozpoczął się mszą świętą koncelebrowaną przez księdza arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego w kościele Bożego Ciała na Morenie. Organizatorami zjazdu byli absolwent Piotr Strojnowski oraz dyrektor Bożena Cichocka.
 • 25 - 26 października - IV Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół  w Warszawie z udziałem delegacji pod kierunkiem mgr Ewy Koturbasz i mgr Urszuli Korowickiej.
 • 3- 4 listopada - uczniowie mgr Anny Rink wzięli udział w warsztatach teatralnych Teatru Improwizacji z Monachium.
 • 9 listopada – „Dzień bez papierosa” pod hasłem „Żyj bez dymu”.
 • 5 grudnia - inscenizacja multimedialna „Liście” (obrazy Zuzanny Dominiak z IIb) przygotowana przez „Koło wszelkiego tworzenia”.
 • 18 marca - szkolny konkurs recytatorski „Świat to jest ogrom niezbadany”, przygotowany przez mgr Ewę Koturbasz.
 • Przedstawienie teatralno – muzyczne „ Z czego się śmiejecie” pod kierunkiem mgr Aleksandry Gołuńskiej.
 • Klasa Id (wychowawczyni mgr Aleksandra Gołuńska) wygrała w Konkursie Wiedzy o Gdańsku wycieczkę do Karlskrony. Uczniowie urządzili kiermasz zrobionych przez siebie ciast, a zyski oddali domowi dziecka. Sponsorem wyjazdu była Gazeta Wyborcza, niespodzianką imprezy - pobyt w redakcji „Blekinge Lans Tindnig”.
 • W ramach Dni Otwartych Szkoły odbyły się pokazy humorystycznych scenek w języku niemieckim przygotowane przez mgr Magdę Dumińską-Róg i mgr Annę Rink.
 • 28 marca - gościem XX LO był polski aktor Jerzy Kamas.
 • I miejsce w Mistrzostwach Gańska Szkół Ponadgimnazjalnych  w koszykówce chłopców zajęła drużyna treowana przez mgr. Walentego Michalaka.
 • Odbyła się polsko- niemiecka wymiana młodzieży. W marcu nasi uczniowie wyjechali do Meppen, w czerwcu gościliśmy młodzież niemiecką u nas. Punktem ciężkości tych spotkań była recytacja wierszy Zbigniewa Herberta w języku polskim i niemieckim. Organizatorką wymiany była mgr Anna Rink. Udział wzięła także dyrektor Bożena Cichocka, która między innymi także wystąpiła na scenie z recytacją wiersza „Do Ryszarda Krynickiego- list”.
 • Pożegnanie absolwentów - wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w nauce i tytuł Primus Inter Pares otrzymał Jacek Wielich.

2003/2004

 • 21 września - Europejski Dzień Języków. W tym dniu młodzież przygotowała potrawy z całego świata.
 • 16 -17 października - V Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół w Gdańsku, którego organizatorem było nasze liceum z udziałem 11 delegacji szkół, w tym z Nowego Jorku. Wydarzenie to przybliżyło uczniom i przybyłym gościom sylwetkę patrona Zbigniewa Herberta. W Dworze Artusa odbyła się uroczysta sesja: „Zbigniew Herbert a wolność wewnętrzna”. W liceum dokonano odsłonięcia popiersia Patrona. Dokumentację zdjęciową przygotowała pani Małgorzata Karmasz.
 • Z okazji Zjazdu Klubu Herbertowskich Szkół zostały zorganizowane III Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół Herbertowskich w pływaniu. Organizatorami były panie Elżbieta Kuchta, Małgorzata Traczuk, Małgorzata Tymańska.
 • 6 grudnia – cykliczna impreza integracyjna „Z Mikołajem na sportowo”.
 • Spotkania autorskie z Marylą Hempowicz, Pawłem Huelle, Gabrielą Danielewicz, Jackiem Kotlicą, zorganizowane przez szkolnych bibliotekarzy.
 • Czerwiec - akcja profilaktyczna w gdańskich tramwajach pod hasłem „Stop przemocy słownej” -  według pomysłu i pod kierunkiem pedagog Małgorzaty Wawro i pani bibliotekarki Gabrieli Skorackiej.
 • Czarwiec - pierwszy plenerowy koncert rockowy w XX LO. Fanów rocka rozgrzewały utwory w wykonaniu Miniorkiestry, Majestica i Kevina Arnolda.

2004/2005

 • Wrzesień - wymiana polsko-niemiecka przygotowana przez Annę Rink we współpracy z  Henrykiem Dołasińskim.
 • 10 października - wystawa uzbrojenia z czasów II wojny światowej przygotowana przez Michała Sieczkowskiego z klasy IIc pod opieką wychowawcy – mgr. Leszka Szabłowskiego
 • Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej – po raz pierwszy dotychczasowe role zostały odwrócone i to nauczyciele przygotowali program artystyczny dla uczniów. Został odśpiewany „Hymn dwudziestki”, do którego słowa ułożyła Anna Rink. W programie  wystąpili: Elżbieta Kuchta, Beata Piełowska, Maria Hebel, Marcin Osijewski, Małgorzata Traczuk, Magdalena Szulist, Wojciech Stępniak, Małgorzata Tymańska, Jurand Haftka Agnieszka Magda. Dokumentację zdjęciową przygotowała Małgorzata Karmasz.
 • Październik – wizyta koordynatorów projektu Sokrates Comenius „Wielokulturowość w nauczaniu języków obcych” w Lizbonie. Naszą szkołę reprezentowały nauczycielki języka angielskiego: mgr Aleksandra Rachoń i mgr Barbara Szachnowska.
 • 22 - 23 października - udział grupy uczniów wraz z opiekunami w VI Zjeździe Klubu Herbertowskich Szkół w Bełchatowie.
 • „Z Mikołajem na sportowo” - cykliczna impreza dla osób niepełnosprawnych pod kierunkiem pań Elżbiety Kuchty, Małgorzaty Traczuk i Małgorzaty Tymańskiej.
 • Walentynkowy spektakl poetycki w języku angielskim „ O miłości na przestrzeni wieków” pod kierunkiem pani Aleksandry Rachoń.
 • Uczennica klasy IIe Monika Dąbrowska zajęła I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie na Plakat Ekologiczny Organizowany przez CEN w Gdańsku. Wcześniej odbył się konkurs na terenie szkoły. Organizatorką była pani Teresa Rekowska.
 • Uczniowie klasy IIe wraz wychowawczynią panią Teresą Rekowską przeprowadzili zbiórkę pieniędzy i kupili dary dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, mieszczącego się przy ul. Madalińskiego w Gdańsku.
 • 2 kwietnia - śmierć Jana Pawła II - apel związany z tym wydarzeniem w naszej szkole, zapalenie symbolicznych zniczy przed budynkiem, wystawa dotycząca Jana Pawła II. Dzień wolny od zajęć w związku z uroczystościami pogrzebowymi papieża.
 • 11 - 15 kwietnia – wizyta koordynatorów projektu Sokrates Comenius „Wielokulturowość nauczaniu języków obcych” w Wenecji. XX LO reprezentowały nauczycielki języka angielskiego: Hanna Stochowicz–Konopko i Małgorzata Arendt.
 • 30 marca uczeń Mateusz Zamkowski został laureatami konkursu WYGRAJ INDEKS organizowanym przez Wydział Chemii PG. (Przygotowanie: mgr Teresa Rekowska).
 • Nasze uczennice zajęły I miejsce  w Mistrzostwach  Gdańska Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce dziewcząt oraz II miejsce w Licealiadzie Województwa Pomorskiego w koszykówce dziewcząt.
 • Spotkania z twórcami z Wybrzeża: Władysławem Zawistowskim, Olgą Dębicką i Jackiem Kotlicą, zorganizowane przez nauczycieli bibliotekarzy: Martę KamińskąGabrielę Skoracką.
 • Czerwiec – Jantar - I Marszobieg  terenowy dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo z województwa pomorskiego, zorganizowany przez panią Małgorzatę Traczuk i mgr Elżbietę Kuchtę we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku oraz przy pomocy wolontariuszy z XX LO.
 • 4 lipca absolwent XX LO Jerzy Pilecki odebrał Medal Prezydenta Miasta Gdańska z rąk Pawła Adamowicza za wysokie wyniki uzyskane z nowej matury.
 • W lipcu ufundowana została wycieczka dla młodzieży wyróżniającej się w nauce do Lwowa przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo–Wschodnich; wyjazd pod opieką pani Ewy Koturbasz.

2005/2006

 • Wrzesień - uczennica XX LO Anna Traczuk odebrała Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za wysokie osiągnięcia w nauce.
 • 9 września – „Europejski Dzień Języków” – pomysłowy program przygotowany pod kierunkiem nauczycieli języka angielskiego.
 • 9 - 16 września - polsko-niemiecka wymiana młodzieży. Gościliśmy uczniów z Meppen w Gdańsku.. Narodził się pomysł uczczenia X-lecia wymiany kolejnym przedstawieniem.
 • 10 - 15 października - wizyta koordynatorów ze wszystkich szkół biorących udział w projekcie Comenius „Wielokulturowość w nauczaniu języków obcych” w Popradzie. XX LO reprezentowała nauczycielka języka angielskiego mgr Małgorzata Heise.
 • 20 - 22 października - VII Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół  w Żerkowie – liceum reprezentowała czteroosobowa delegacja z mgr Ewą Koturbasz.
 • Spotkanie młodzieży XX LO z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w ramach rocznicy obrony Lwowa, przygotowane przez mgr Ewę Koturbasz.
 • 9 grudnia – odbyła się cykliczna impreza integracyjna „Z Mikołajem na sportowo”. Sponsorem imprezy był I Inspektorat  PZU w Gdańsku.
 • Poloniści mgr Agnieszka Magda i mgr Marcin Osijewski w Centrum Edukacji Nauczycieli przedstawili prezentację multimedialną na temat sposobu przygotowania i wystąpienia na ustnej maturze, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem nauczycieli i metodyków.
 • I miejsce dla XXLO w Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku.
 • I miejsce Mistrzostwach  Gdańska Szkół Ponadgimnazjalnych w  koszykówce dziewcząt.
 • 28 marca – 2 kwietnia - w ramach realizacji projektu Comenius miał miejsce wyjazd dyrektor Bożeny Cichockiej i nauczycielki języka niemieckiego mgr Anny Rink do Wenecji na spotkanie dyrektorów szkół.
 • W kwietniu - zorganizowanie przez nasze liceum międzyszkolnego konkursu literackiego pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza pt. „Impresje litewskie”.
 • 21 - 23 kwietnia - wyjazd młodzieży i nauczycieli do Wilna jako forma nagrody za najlepsze prace o kulturze litewskiej. Opiekunami wycieczki byli mgr Henryk Dołasiński i mgr Marcin Osijewski. Wyróżnionych tą nagrodą ufundowaną przez Prezydenta Miasta Gdańska zostało 20 uczniów z gdańskich liceów.
 • 24  - 28 kwietnia - wymiana polsko-niemiecka. Wyjazd uczniów i nauczycieli do Meppen pod opieką mgr Anny Rink i mgr. Emila Cieślaka.
 • Czerwiec – Bojano - II Marszobieg  terenowy dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo z województwa pomorskiego. Zorganizowany został przez Małgorzatę Traczuk i Elżbietę Kuchtę  we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku oraz przy pomocy wolontariuszy z XX LO.

2006/2007

 • Wrzesień - wymiana polsko-niemiecka. Przyjazd uczniów i nauczycieli z Meppen.
 • 28 września – „Dzień Języków Obcych” - przybliżenie kultury i obyczajów różnych krajów.
 • 14 listopada - zajęcie drugiego miejsca w finale konkursu teatralnego w Nadbałtyckim Centrum Kultury „Żyj z Pasją” za spektakl przygotowany przez grupę teatralną pod kierunkiem pana Roberta Cyrty „Znaki czasu”.
 • 29 listopada – spotkanie autorskie z Marylą Hempowicz.
 • 1 grudnia – koncert rockowy z udziałem zespołów rockowych i młodzieży z całego Trójmiasta.
 • Świąteczna loteria charytatywna organizowana przez klasę I c pod opieką wychowawczyni  Aleksandry Rachoń.
 • 2 grudnia odbyła się  cykliczna impreza integracyjna „Z Mikołajem na sportowo”. Sponsorem imprezy był I Inspektorat  PZU w Gdańsku.
 • 15 grudnia – obchody rocznicy „Grudnia 70”; udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego z pocztem sztandarowym pod opieką p. Roberta Cyrty w uroczystościach pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców.
 • Styczeń - oddanie do użytku wyremontowanej sali audiowizualnej z nowoczesnym wyposażeniem kinowym.
 • Marzec – wyjazd uczennic Małgorzaty Meiny i Katarzyny Grochowieckiej pod opieką Anny Rink na międzynarodowe spotkanie do Lubeki. I miejsce reprezentacji siatkarzy XX LO w V Otwartym Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Dyrektora GOKF.
 • 16 kwietnia – 22 kwietnia - wyjazd 27 uczniów oraz mgr Anny Rink i mgr. Roberta Cyrty do Meppen w ramach wymiany młodzieży.
 • Czerwiec – rewizyta uczniów niemieckich w Gdańsku.
 • Czerwiec – Jantar - III Marszobieg  terenowy dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo z województwa pomorskiego, zorganizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego i uczniów „dwudziestki”.
 • 23-28 sierpnia nauczyciele XX LO: Ewa Koturbasz, Anna Rink, Robert Cyrta, Henryk Dołasiński i Paweł Kikolski wyjeżdżają do Niemiec, by z nauczycielami niemieckimi pracować nad scenariuszem do wspólnego przedstawienia na temat polsko- niemieckiej historii.

2007/2008

 • 5 września – zbiórka pieniędzy wśród rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów dla chorej uczennicy Ani z klasy trzeciej.
 • 9 – 13 września - polsko-niemiecka wymiana młodzieży; początek prac nad nowym projektem teatralnym.
 • 18 – 19 września – udział delegacji w VIII Zjeździe Klubu Herbertowskich Szkół w Częstochowie, z udziałem dyrektor Bożeny Cichockiej i mgr. Henryka Dołasińskiego.
 • 28 września – „Dzień Języków” zorganizowany przez nauczycieli języków obcych i uczniów pod kierunkiem mgr Marzeny Chomziuk.; współudział mgr Katarzyny Neumann.
 • 12 października - program z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej przygotowany przez nauczycieli pod kierunkiem mgr. Wojciecha Stępniaka; w zespole muzycznym ponadto wystąpili: mgr  Magda Szulist, mgr Paweł Kikolski, mgr Anna Rink.
 • 26 października - uroczystość XV–lecia szkoły – II Zjazd Absolwentów.
 • 14 - 15 listopada – Światowy dzień bez papierosa (akcja profilaktyczna przygotowana dla rodziców i uczniów przez pedagog Małgorzatę Wawro).
 • 1 grudnia - cykliczna impreza integracyjna „Z Mikołajem na sportowo”.
 • Grudzień – akcja „Gofry” zorganizowana przez klasę If pod kierunkiem mgr Hanny Stochowicz-Konopko – dochód przeznaczony na Dom Dziecka przy Jaśkowej Dolinie.
 • Styczeń – różnorodne warsztaty dla klas I i II (tematy: komunikacja, stop narkotykom, pułapka reklamowa, negocjacje, nie pal – nie warto, zaburzenia odżywiania, aborcja).
 • Wystawa „Niemcy w oczach młodych Polaków” oraz konkurs wiedzy o Niemczech – koordynatorką mgr Katarzyna Neumann.
 • Wystawa plastyczna – „Nauczyciele XX LO w promieniach słońca” – przygotowana pod nadzorem mgr Katarzyny Neumann.
 • 17 marca – inauguracja Roku Zbigniewa Herberta przedstawieniem teatralnym „Proces, czyli raport z oblężonego miasta”, na podstawie wierszy Zbigniewa Herberta w czasie „Dni otwartych szkoły”.
 • Kwiecień - wymiana młodzieży polsko-niemieckiej, ostateczne próby przed przedstawieniem  teatralnym – wyjazd do Meppen z mgr Katarzyną Neumann
  i mgr. Robertem Cyrtą.
 • 53 Ogólnopolski konkurs recytatorskiturniej jednego aktora – prezentacja monodramu na podstawie wierszy Zbigniewa Herberta (autorstwo i wykonanie mgr Robert Cyrta) na wszystkich etapach konkursu: eliminacje rejonowe w Gdańsku, eliminacje miejskie w Gdańsku, finał wojewódzki w Sopocie, finał ogólnopolski w Słupsku.
 • 21 – 25 kwietnia – tydzień tolerancji pod kierunkiem pedagog Małgorzaty Wawro (warsztaty, spotkania, prezentacje klas, pokaz filmu „Niebieskoocy”, koncert).
 • Kwiecień - konkurs kulinarny pt. „Smaki kuchni francuskiej” zorganizowany przez mgr Magdalenę Szulist i mgr Renatę Orłowską we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim.
 • Dyrektor Bożena Kondratiuk uczestniczyła w uroczystości z okazji Roku Zbigniewa Herberta w Warszawie – Narodowy Bank Polski wydał jubileuszową monetę, aktorzy zaprezentowali spektakl na podstawie utworów poety.
 • Czerwiec – Jelitkowo - V Marszobieg  terenowy dla osób niepełnosprawnych umysłowo
  i ruchowo z województwa pomorskiego.
 • 16 - 20 lipca - udział młodzieży pod kierunkiem mgr. Roberta Cyrty w Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Ulicznych i Plenerowych „FETA 2008” w Gdańsku.

2008/2009

 • 26 września – mgr Marzena Chomziuk, mgr Renata Orłowska, mgr Marcin Dahm i mgr Magdalena Szulist zorganizowali obchody „Europejskiego Dnia  Języków Obcych”.
 • 10 i 11 października - na scenie Teatru Miejskiego w Meppen miała miejsce premiera przedstawiania pt. „Spojrzeliśmy w przyszłość i zobaczyliśmy…” przygotowana z niemieckimi kolegami. Sztuka w ośmiu scenach podejmowała tematykę polsko-niemieckiej historii. W pracy nad tym trwającym ponad dwa lata projektem brało udział 38 polskich, 32 niemieckich uczniów oraz nauczyciele Raimund Hagemann, Norbert KreimerUlrich Sudek, dyrektor Bożena Kondratiuk, Ewa Koturbasz, Anna Rink, Robert Cyrta, Henryk Dołasiński, Paweł Kikolski i Wojciech Stępniak.
 • 17 października wszyscy uczniowie i nauczyciele XX LO byli obecni w kościele Mariackim w Gdańsku na koncercie polskiej i niemieckiej muzyki organowej
  w wykonaniu nauczyciela Windthorst- Gymnasium Meppen pana Rajmunda Hagemanna.
 • 13 – 19 października - mgr Henryk Dołasiński wraz z młodzieżą uczestniczył w wycieczce do Lwowa „Śladami Herberta”, zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
 • 20 października – polsko-niemiecka wymiana młodzieży połączona z wystawieniem na deskach Teatru Wybrzeże spektaklu „Spojrzałem w przyszłość i zobaczyłem... – 8 scen,
  2 narody, 1 idea”
  , przygotowanego przez młodzież z Meppen i „dwudziestki”, pod okiem mgr. Roberta Cyrty, mgr Anny Rink, mgr Ewy Koturbasz, mgr. Wojciecha Stępniaka.
 • 8 - 9 października - udział mgr Aleksandry Rachoń i mgr Hanny Stochowicz-Konopko wraz z delegacją uczniów w  Zjeździe Klubu Herbertowskich Szkół we Wrocławiu.
 • 26 października - młodzież wraz z dyrektor Bożeną Kondratiuk uczestniczyła w spotkaniu z siostrzeńcem Zbigniewa Herberta – Rafałem Żebrowskim.
 • 27 października - młodzież i dyrektor Bożena Kondratiuk uczestniczyli w seminarium: „Herbert – słowa i obrazy”, które odbyło się z okazji Roku Zbigniewa Herberta na Uniwersytecie Gdańskim.
 • 19 listopada - wybory Młodego Senatora (projekt Senatu RP i Centrum Edukacji Obywatelskiej) organizowane przez mgr. Piotra Gwita i Samorząd Uczniowski - zwyciężył Dorian Masznic z klasy IIId.
 • 6 grudnia - odbyła się  cykliczna impreza integracyjna „Z Mikołajem na sportowo”.
 • Grudzień – mgr Renata Orłowska i mgr Marzena Chomziuk zorganizowały akcję sprzedaży wykonanych przez uczniów kartek świątecznych, w których życzenia wypisane były po angielsku i francusku. Akcja połączona była ze sprzedażą wypieków, a dochód przeznaczono na pomoc uczniom z naszej szkoły, będących w trudnej sytuacji materialnej.
 • Grudzień - mgr Hanna Stochowicz-Konopko i mgr Aleksandra Rachoń z klasami IIf i IIc zorganizowały sprzedaż gofrów, tostów i ciast, w wyniku której dzięki zebranym funduszom dzieci z domu dziecka przy Jaśkowej Dolinie  pojechały  na kulig.
 • 19 - 20 stycznia - Młody Senator Dorian Masznic wziął udział w obradach Senatu  Młodych Senatorów. Z Senatorami spotkali się Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall.
 • Uczniowie klas IIe i IIf wraz z mgr Teresą Rekowską brali udział w warsztatach chemicznych prowadzonych przez Centrum Małej Skali na UMT.
 • 2 kwietnia – „Dzień przedsiębiorczości 2009” przygotowany przez mgr. Piotra Gwita.
 • 16 kwietnia - spotkanie klas drugich z Prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem; tematem spotkania były sprawy bieżące naszego miasta oraz zbliżające sie wybory do Europarlamentu.
 • Czerwiec – Gdańsk, Dolina Radości - VI Marszobieg  terenowy dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo z województwa pomorskiego. Organizatorem XXLO.
 • Na prośbę Konsula Generalnego Niemiec w Gdańsku pana Joachima Bleicker, polsko-niemiecka grupa teatralna pod opieką mgr. Roberta Cyrty i Ulricha Sudka oraz mgr Anny Rink wystąpiła w czasie obchodów XX-lecia upadku muru berlińskiego z wybranymi scenami spektaklu „Spojrzeliśmy w przyszłość i zobaczyliśmy…..”.
 • 20 - 23 sierpnia mgr Anna Rink na zaproszenie Wschodnioazjatyckiego Stowarzyszenia Historyków wygłosiła w Seulu referat na temat organizacji międzynarodowych wymian młodzieżowych.

2009/2010

 • Wrzesień – udział młodzieży wraz z nauczycielami w przedsięwzięciu „Aktorzy przyjechali” na Długim Targu.
 • Zajęcia niemieckich grup językowych z przedstawicielami Goethe Institut w ramach Deutsch Wagen Tour; mgr Anna Rink oraz  mgr Katarzyna Neumann.
 • Coroczny Europejski Dzień Języków.
 • Październik – Dzień Edukacji Narodowej – ślubowanie klas pierwszych połączone z koncertem nauczycielskiego zespołu muzyczno-wokalnego „Kwiaty Rumianka” (mgr Daniel Łumianek – wokal, wicedyrektor Kamil Żmudziński – gitara basowa, Andrzej Kędzierski – gitara, pedagog Małgorzata Wawro – perkusja, mgr Wojciech Stępniak – klawisze, mgr Magdalena Szulist, mgr Katarzyna Neumann, mgr Monika Kuczyńska-Barczewska, mgr Paweł Kikolski – chórek).
 • Październik – udział uczniów w konferencji „Czy umierać za Gdańsk?”, odbywającej się w Dworze Artusa.
 • Październik - polsko-niemiecka grupa uczniów występuje z przedstawieniem „Spojrzeliśmy w przyszłość i zobaczyliśmy…” w czasie Konferencji Jednostek Centralnych PNWM w Europejskim Centrum Spotkań w Krzyżowej koło Wrocławia.
 • Listopad – spektakl „Nie daj szansy AIDS” przygotowany przez szkolną Grupę Tatralną pod kierunkiem mgr. Roberta Cyrty zajął trzecie miejsce w Konkursie Małych Form Teatralnych.
 • Listopad – coroczna impreza rozrywkowo-edukacyjno-profilaktyczna „Dzień bez papierosa”, przygotowana przez samorząd szkolny i nauczycieli pod kierownictwem pedagog Małgorzaty Wawro.
 • 3 grudnia - odbyła się  cykliczna impreza integracyjna „Z Mikołajem na sportowo”.
 • Grudzień – klasowy turniej piłki nożnej, połączony z pokazowym meczem koszykówki między reprezentacją szkoły a nauczycielami.
 • Styczeń – rozrywkowo-integracyjna akcja „Dzień dresa”, zorganizowana przez samorząd ucziowski.
 • Luty – spotkanie młodzieży w bibliotece szkolnej z Michałem Pruskim – współtwórcą scenariusza do filmu fabularnego opowiadającego o wydarzeniach Grudnia’70.
 • Luty – coroczna „Żywa lekcja historii”, pokaz bractwa rycerskiego Kerin, zorganizowany przez mgr. Leszka Szabłowskiego.
 • Luty – ukazuje się pierwszy numer szkolnej gazetki „Wena”, redagowanej przez uczennice klasy IId – Justynę Jans i Magdalenę Szczepińską.
 • Luty – dyrektor Bożena Kondratiuk dokonuje uroczystego otwarcia nowej szkolnej siłowni.
 • Luty – dyrektor Bożena Kondratiuk, mgr Anna Rink, mgr Robert Cyrta, mgr Wojciech Stępniak oraz uczennice Ewelina Bartoszewicz i Natalia Darska odbierają w Hannowerze Pokojową Nagrodę Ministerstwa Dolnej Saksonii za przygotowanie i wystawienie sztuki „Spojrzeliśmy w przyszłość i zobaczyliśmy…”.
 • Marzec – mgr Małgorzata Traczuk zorganizowała „I Otwarty Turniej Trójek Siatkarskich” z okazji Dni Otwartych Szkoły, dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 • Marzec – klasowy turniej piłki nożnej zorganizowany przez uczniów klasy IIIf Macieja Gębala i Macieja Stachala, w którym udział wzięła także drużyna nauczycieli.
 • Kwiecień – uroczysty apel poprowadzony przez dyrektor Bożenę Kondratiuk spowodowany katastrofą smoleńską, połączony z symbolicznym zapaleniem zniczy przed szkołą i otwarciem wystawy poświęconej ofiarom katastrofy.
 • Kwiecień – udział młodzieży w Paradzie Pamięci Zbrodni Katyńskiej.
 • Kwiecień – szkolna akcja przeciw uzaleznieniu od telefonów komórkowych, przygotowana przez studentów UG, pod kierunkiem pedagog Małgorzaty Wawro.
 • Maj – uczeń Julian Kowalski wraz z polską reprezentacją zdobył złoty medal podczas światowych finałów Odysei Umysłu w USA.
 • Maj – udział młodzieży w paradzie z okazji Święta Miasta Gdańska.
 • Maj – fotograficzna wystawa „Botoks” z okazji trwającego w szkole „Roku kobiet”, przygotowana przez mgr. Emila Cieślaka.
 • Maj – akcja „Dzień bez papierosa”, pod kierunkiem pedagog Małgorzaty Wawro.
 • Maj – pokazowy mecz koszykówki między reprezetacją „dwudziestki” a drużyną nauczycieli.
 • Maj – udział Grupy Teatralnej mgr. Roberta Cyrty w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Szkolnych o nagrodę „Bursztynowej maski” – prezentacja spektaklu „Na drugi brzeg”.
 • Czerwiec – spływ kajakowy po Motławie organizowany przez pedagog Małgorzatę Wawro i mgr Monikę Kuczyńską-Barczewską.
 • 14 czerwca do Gdańska przypływa kogą grupa uczniów z LGO Bremen Leibnizplatz wraz z opiekunami. Przygotowali oni wystawę na temat powojennej historii polsko–niemieckich stosunków i zaprosili  młodzież XX LO do odwiedzenia tej wystawy i wspólnego spędzenia czasu.
 • 15 i 16 czerwca mgr Anna Rink organizuje dla uczniów z Bremy i uczniów XX LO wspólne zwiedzanie Gdańska, Malborka i Stutthofu.
 • 17 czerwca na kodze odbywa się prezentacja wystawy. Rodzi się pomysł współpracy. Uczniowie Magdalena Szczepińska, Justyna Jans, Anna Hospodura, Monika Jankowska, Paulina Wolff, Joanna Tryka, Martyna Stanisławska i Łukasz Herholz pod kierunkiem mgr Anny Rink oferują swoją pomoc w opracowaniu polskiej wersji wystawy.
 • Czerwiec – koncert rockowy organizowany przez pedagog Małgorzatę Wawro z gościnnym udziałem zespołu mgr. Pawła Kikolskiego „ETOB Klimator”.
 • Czerwiec - Gdynia Kolibki - VII Marszobieg  terenowy dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo z województwa pomorskiego. Tradycyjnymi organizatorami zostają mgr Małgorzata Traczuk, mgr Elżbieta Kuchta oraz wolontariusze „dwudziestki”.

2010/2011

 • Wrzesień – polsko-niemiecka wymiana młodzieży z Meppen; w programie było wspólne uczestnictwo w uroczystościach 71 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej; przedstawiciele młodzieży polskiej i niemieckiej zostali zaproszeni przez kancelarię prezydenta Bronisława Komorowskiego do towarzyszenia mu przy składaniu wieńca pod pomnikiem Obrońców Westerplatte (przygotowali i koordynowali mgr Anna Rink oraz mgr Wojciech Stępniak);
 • Wrzesień – udział klasy IIIf wraz z opiekunem mgr. Danielem Łumiankiem w urczystościach na Westerplatte, w rocznicę wybuchu wojny.
 • Październik – „otrzęsiny” klas pierwszych zorganizowane przez klasę IIc pod kierunkiem mgr Katarzyny Neumann, połączone z koncertem rockowym.
 • Uczniowie klasy biologiczno-chemicznej uczestniczyli w wykładach na Wydziale Chemii UG z elektrochemii i kwantowego modelu atomu przygotowanych dla nich przez
  dr. Henryka Myszkę pod opieką mgr Teresy Rekowskiej.
 • Październik – akcja „Dzień bez papierosa”, przygotowana przez pedagog Małgorzatę Wawro.
 • Listopad – szkolny „Dzień Języków Obcych” przygotowany przez młodzież pod kierunkiem mgr Magdaleny Szulist, mgr Renaty Orłowskiej, mgr Katarzyny Neumann.
 • Listopad – uczestnictwo młodzieży pod kierunkiem mgr. Jarosława Chabaja w spotkaniu zorganizowanym w ramach „Urodzin świetlicy Krytyki Politycznej”.
 • Listopad – spotkanie młodzieży w bibliotece szkolnej z profesorem Januszajtisem.
 • Listopad i grudzień – nauczyciele wychowania fizycznego współorganizowali pod kierunkiem mgr Małgorzaty Traczuk  turniej „ Szkoła bez nudy i nałogów – Euro 2012”. Impreza pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska i policji.
 • Grudzień – akcja oddawania krwi przez młodzież pod hasłem „Nie bądź żyła – oddaj krew!”, zorganizowana przez uczennice klasy IIId – Justynę Jans i Magdalenę Szczepińską.
 • Grudzień – warsztaty dla klas trzecich na temat HIV/AIDS, połączone z konkursem wiedzy na ten temat, którego zwycięzcą został Kacper Orłowski z klasy IIIc.
 • Grudzień – odbyła się 10 cykliczna impreza „Z Mikołajem na sportowo” dla osób niepełnosprawnych z województwa pomorskiego; przy organizacji pracowało 38 wolontariuszy – uczniów naszej szkoły, pod opieką mgr Elżbiety Kuchty, mgr Małgorzaty Traczuk i mgr Małgorzaty Tymańskiej. W zabawie udział wzięły 134 osoby.
 • Styczeń – mgr Monika Kuczyńska-Barczewska brała udział wraz z młodzieżą w szkolnym koncercie muzyczno-wizualnej improwizacji, w którym wystąpili Andrzej Kędzierski i Marzena Sikała; po koncercie odbyły się zajęcia warsztatowe, których celem była próba połączenia tekstu z muzyką i obrazem.
 • Styczeń - mgr Monika Kuczyńska-Barczewska we współpracy z mgr Małgorzatą Wawro zorganizowała poetyckie spotkanie połączone z warsztatem, w czasie którego uczniowie szkoły - piszący teksty poetyckie, tworzący wizualizacje oraz grający na instrumentach - próbowali poprzez improwizację połączyć tekst z muzyką i obrazem; gościem spotkania był Tomasz Lipski, który zaprezentował własne wiersze w połączeniu z autorską muzyką.
 • Luty – uczennica klasy IIID Anna Dziemianko, pod opieką mgr. Leszka Szabłowskiego, została laureatką Konkursu Wiedzy O Unii Europejskiej, wygrywając wyjazd do Brukseli.
 • Kwiecień - polsko-niemiecka wymiana młodzieży. Uczniowie XX LO wyjeżdżają do Meppen.
 • Kwiecień - mgr Anna Rink zorganizowała spotkanie uczniów klas II ze stypendystą Fundacji Fahrenheita Wiktorem Olszowym, który opowiadał o możliwościach podjęcia studiów w Niemczech.
 • Czerwiec – Jelitkowo - VIII Marszobieg  terenowy dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo z województwa pomorskiego.
 • 5-7 czerwca 2011 - udział dyrektor Bożeny Kondratiuk i mgr. Daniela Łumianka w I Kongresie Polskiej Nauki w Warszawie „Entuzjaści nauki".
 • Organizowana przez mgr Annę Rink od 1998 roku polsko-niemiecka wymiana młodzieży otrzymuje wyróżnienie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i Prezydenta RFN Christiana Wulffa. 17 czerwca po odebranie wyróżnienia udają się do Berlina dyrektor Bożena Kondratiuk i mgr Anna Rink. Towarzyszą im mgr Ewa Koturbasz i mgr Robert Cyrta.

2011/2012

 • Wrzesień – uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w wyjeździe na obóz sportowo-integracyjny w Chmielnie; zajęcia prowadzili mgr Emil Cieślak, mgr Robert Cyrta, pedagog Małgorzata Wawro oraz wychowawcy klas i pozostali nauczyciele.
 • Wrzesień – wicedyrektor Kamil Żmudziński wraz z grupą młodzieży wziął udział w XIII Ogólnopolskim Zjeździe Szkół Herbertowskich w Słubicach.
 • Wrzesień -  rozpoczęła się realizacja interdyscyplinarnego projektu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół (współpraca anglistów: mgr Agnieszka Jackiewicz, mgr Aleksandra Rachoń, mgr Emil Cieślak, z zespołem biologiczno-geograficznym: mgr Beata Piełowska, mgr Daniel Łumianek); projekt jest realizowany przy współpracy ze szkołami z 10 innych państw: z Niemiec, Włoch, Belgii, Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Francji, Łotwy, Turcji i Słowenii.
 • Wrzesień - polsko- niemiecka wymiana młodzieży. Uczniowie z Meppen goszczą
  w Gdańsku. Nasza wymiana przystępuje do ogłoszonego przez PNWM konkursu „Spotkajmy się pojutrze”. Aplikację przygotowali nauczyciele mgr Anna Rink, Norbert Kreimer, Ulrich Sudek i Martin Zimba.
 • Październik – dyrektor Bożena Kondratiuk zorganizowała wyjście dla uczniów i nauczycieli do Teatru Miejskiego w Gdyni na premierę spektaklu „Rock’n’roll”.
 • Październik – uczniowie uczestniczyli w pokazie bractwa rycerskiego Kerin, dotyczącym uzbrojenia armii starożytnej Grecji (koordynował mgr Leszek Szabłowski).
 • Październik – odbył się coroczny szkolny Europejski Dzień Języków Obcych, organizowany przez uczniów pod kierunkiem mgr Marzeny Chomziuk , mgr Katarzyny Neumann, mgr Magdaleny Szulist.
 • Październik – pierwszy wyjazd zagraniczny do Belgii w ramach projektu Comenius: mgr Agnieszka Jackiewicz,  mgr Daniel Łumianek.
 • 12 października uczniowie klasy If uczestniczyli w warsztatach poświęconych problemom emigracji „Jestem w ½ Berlińczykiem” przeprowadzonych przez panią Mariolę Stachurską z Fundacji Polsko- Niemieckiej w Berlinie.
 • Listopad – grupa uczniów wzięła udział w warsztatach komputerowych organizowanych i prowadzonych przez pracowników firmy Microsoft.
 • Listopad i grudzień – nauczyciele wychowania fizycznego współorganizowali
  pod kierunkiem mgr Małgorzaty Traczuk turniej sportowy: „Szkoła bez agresji” dla szkół gimnazjalnych pod patronatem Prezydenta Gdańska  i przy współpracy policji .
 • Listopad – polsko-niemiecka wymiana XX LO i Windthorst-Gymnasium kwalifikuje się do drugiego etapu konkursu „Spotkajmy się pojutrze”.
 • 10 listopada – koncert organizowany przez pedagog Małgorzatę Wawro z gościnnym udziałem zespołu ETOB Klimator (wokal mgr Paweł Kikolski).
 • Grudzień – odbyła się 10 cykliczna impreza „Z Mikołajem na sportowo” dla osób niepełnosprawnych z województwa pomorskiego; przy organizacji pracowało 45 wolontariuszy – uczniów naszej szkoły, pod opieką  Elżbiety Kuchty, Małgorzaty Traczuk i mgr Małgorzaty Tymańskiej. W zabawie udział wzięły 173 osoby. (Przy dalszej współpracy z Polskiem Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym w Gdańsku  i sponsorem imprezy: I Inspektoratem  PZU w Gdańsku).
 • Luty 2012 – pierwszy udział w międzynarodowym projekcie „Polsko-Niemiecki Parlament Młodzieżowy” i wyjazd młodzieży naszej szkoły na obrady parlamentu do Szczecina – koordynator mgr Katarzyna Neumann.
 • Uczennica klasy IIA Anna Szczepińska zdobyła pierwsze miejsce w części chemicznej „Międzyszkolnego Konkursu MARIA CURIE” - przygotowanie mgr Teresa Rekowska.
 • W marcu odbyła się druga mobilność w projekcie Comenius do Portugalii z udziałem dyrektor Bożeny Kondratiuk, mgr Agnieszki Jackiewicz i mgr Aleksandry Rachoń.
 • 16 marca miał miejsce dzień promocji szkoły, nasze liceum odwiedziła rekordowa grupa gimnazjalistów, którzy mogli zapoznać się z ofertą XX LO oraz być widzami spektaklu teatralnego - uczniowie z grupy teatralnej (Młodzieżowa Akademia Teatralna) z XX LO przygotowali i zaprezentowali spektakl na podstawie wierszy Zbigniewa Herberta pt. „Tożsamość Pana Cogito” (przedsięwzięcie koordynowali mgr Monika Kuczyńska-Barczewska, pedagog Małgorzata Wawro, mgr Robert Cyrta).
 • W kwietniu odbyła się trzecia mobilność w projekcie Comenius do Turcji z udziałem uczniów naszej szkoły pod opieką szkolnego koordynatora projektu mgr Agnieszki Jackiewicz i mgr Aleksandry Rachoń.
 • Kwiecień – uczniowie klas o profilu teatralnym oraz uczestnicy Młodzieżowej Akademii Teatralnej wzięli udział w dwóch spektaklach „Hamlet 2 czasów” oraz „Hamlet transgatunkowy”; towarzyszyli im mgr Monika Kuczyńska-Barczewska oraz mgr Robert Cyrta).
 • 16 kwietnia - odbyło się otwarte spotkanie „PODSTAWOWE ELEMENTY PROCESU BOLOŃSKIEGO. JAK WYBRAĆ STUDIA I STUDIOWAĆ W WARUNKACH ZACHODZĄCYCH ZMIAN?", współfinansowane ze środków „Kapitał Ludzki", zorganizowane z inicjatywy dyrektor Bożeny Kondratiuk - prelegentem był prof. Jerzy Polałek oraz przedstawiciel OKE.
 • 17 - 24 kwietnia - wyjazd do Niemiec w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Tym razem we współpracy z VI LO. Bierzemy udział w drugim etapie konkursu „Spotkajmy się pojutrze”.
 • Czerwiec – uczniowie XX LO wzięli udział w finałowym etapie konkursu wiedzy o Niemczech Deutschland – Nachbarland pod opieką mgr. Pawła Kikolskiego.
 • Czerwiec – odbył się międzyszkolny konkurs literacki na esej lub wiersz inspirowany słowami Z. Herberta: Chciałbym opisać najprostsze wzruszenie (nad wydarzeniem czuwali mgr Monika Kuczyńska-Barczewska, mgr Marcin Osijewski, mgr Marcin Dzierżawski).
 • 12 czerwca w wojewódzkim etapie Licealiady Lekkoatletycznej w Chojnicach nasi uczniowie zdobyli 1 miejsce w sztafecie 4x100m chłopców, w składzie: Przemek Turek klasa IIE, Adam Lemańczyk klasa IIIB, Matuesz Kuczewski klasa IIIF, Artur Kowalczyk klasa IB. 2 miejsce w skoku w dal uzyskał Matuesz Kuczewski z klasy IIIF.
 • Czerwiec - odbył się Europejski Dzień Języków Obcych z udziałem młodzieży XX LO, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli języków obcych. Powstała też strona internetowa zespołu przedmiotowego języków obcych: Języki obce oknem na świat.
 • W ciągu całego roku szkolnego uczniowie z grupy teatralnej (Młodzieżowa Akademia Teatralna) a także uczniowie innych klas uczęszczali na spektakle teatralne w Teatrze Wybrzeże, Teatrze Miniatura, Teatrze Szekspirowskim, Teatrze „W Blokowisku”, Sopockiej Scenie „OFF DE BICZ", Teatrze Miejskim w Gdyni, Teatrze Muzycznym w Gdyni, a także brali udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Plenerowych
  i Ulicznych „FETA” (pod opieką mgr Moniki Kuczyńskiej-Barczewskiej, mgr. Roberta Cyrty, mgr. Marcina Dzierżawskiego).
Naród, który traci pamięć, traci sumienie.

Zbigniew Herbert