Comenius – informacje ogólne
piątek, 09 marca 2012 09:53


Program Comenius to jeden z czterech programów sektorowych Programu „Uczenie się przez całe życie” finansowanych przez Unię Europejską.

Wśród wielu celów i założeń tego programu należy przede wszystkim wymienić:

 • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich
 • zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych
 • wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli
 • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego
 • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania szkołami

Program Comenius realizuje następujące akcje:

 • Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół
 • Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół
 • Partnerskie Projekty Regio
 • Wizyty Przygotowawcze i Seminaria Kontaktowe
 • Wyjazdy Indywidualne Uczniów
 • Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej
 • Asystentura Comeniusa

Program obejmuje 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej z terytoriami zamorskimi, kraje EFTA i EOG: Islandię, Liechtenstein, Norwegię, kraje kandydujące: Turcję i Chorwację oraz Szwajcarię.

Więcej na: www.comenius.org.pl


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein.