Wyjazdy indywidualne uczniów
piątek, 09 marca 2012 10:11


W ramach Programu Comenius pojawiła się nowa akcja - Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa. Celem tej akcji jest umożliwienie uczniom pobierania nauki w szkole za granicą w okresie od 3 do 10 miesięcy. W tym czasie uczniowie uczą się w tzw. szkole przyjmującej i mieszkają u zagranicznej rodziny, którą nazywamy rodziną goszczącą. Umożliwienie nauki w innych krajach europejskich ma pomóc uczniom lepiej zrozumieć różnorodność kultur i języków europejskich, nauczyć ich samodzielności i innych umiejętności ważnych dla rozwoju osobistego. Udział w akcji rozwija również trwałą współpracę pomiędzy szkołami oraz wzmacnia europejski wymiar edukacji szkolnej.

Nie każda szkoła może uczestniczyć w akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa. Wyjazdy indywidualne uczniów mogą być tylko organizowane pomiędzy szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi, które są lub kiedykolwiek były zaangażowane w realizację Partnerskich Projektów Szkół w programie Comenius.

Nasza szkoła, dzięki akceptacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół pt. „Natural Treasures of Europe”, również uprawniona jest do udziału w tej akcji oraz ma możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w celu wysłania uczniów do 10 zagranicznych szkół (Portugalia, Hiszpania, Grecja, Belgia, Niemcy, Francja, Włochy, Turcja, Słowenia, Łotwa), z którymi realizuje projekt Comenius.

Udział w akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa to wielka i niepowtarzalna okazja dla naszych uczniów na naukę za granicą – serdecznie zapraszamy do udziału.


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein.