Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej
piątek, 09 marca 2012 10:12


Celem programu Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej poprzez dofinansowanie wyjazdów szkoleniowych do krajów europejskich. Beneficjenci programu mogą brać udział w kursach, konferencjach lub seminariach oraz praktykach typu job-shadowing/work placement.

Z naszej szkoły w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej w szkoleniach zagranicznych w Wielkiej Brytanii uczestniczyły: p. Aleksandra Rachoń oraz p. Agnieszka Jackiewicz, nauczycielki języka angielskiego. Ich uczestnictwo w kursie oraz pobyt w Anglii zostały w całości sfinansowane ze środków unijnych.


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein.