Comenius w XX LO
piątek, 09 marca 2012 10:14


Polska Narodowa Agencja programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego oraz po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych dokumentów, zaakceptowała projekt złożony przez naszą szkołę zatytułowany "Natural Treasures of Europe".

W projekcie, oprócz naszej szkoły, uczestniczy aż 10 państw europejskich:

- Grecja - 1st EPAL Ierapetras

- Hiszpania - C.E.P.A. Sdad. Coop. And. Colegio Antonio Gala

- Belgia - Emmaus Bovenbouw Aalter

- Portugalia - Escola Secundária D. Maria II

- Słowenia - Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

- Włochy - ITIS - LS " Francesco Giordani "

- Niemcy - Ludwig-Thoma-Gymnasium

- Francja - Lycée agricole de Derval

- Turcja - Trabzon Yomra Fen Lisesi

- Łotwa - Ventspils 3.vidusskola Latvia

W czasie trwania projektu zamierzamy zgłębić i zbadać „naturalne skarby Europy”, podziwiać bogactwo i różnorodność krajobrazów od brzegów Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego czy Oceanu Atlantyckiego po plaże Morza Śródziemnego; od szczytów górskich Alp po pasma górskie w Portugalii, Turcji czy Słowenii.

Założeniem projektu jest podkreślenie ważności ochrony środowiska i jego bioróżnorodności w interdyscyplinarny sposób. Uczestnicy mają dostarczyć sobie nawzajem informacji na temat specyfiki lokalnego środowiska przyrodniczego w różnych zakątkach Europy, które zamieszkują, zbadać jego bioróżnorodność w sposób doświadczalny, to znaczy osobiście uczestnicząc w wyprawach do wybranych miejsc i dokumentując ich unikatowość.

Poznawanie oraz badanie różnic i podobieństw pomiędzy krajobrazami europejskimi ma pomóc uczniom zrozumieć istotę bioróżnorodności i potrzebę jej ochrony. Celem projektu jest przeobrażenie postawy uczestników projektu z pasywnych w aktywnych - skutecznie rozwiązujących problemy odbiorców informacji, jak również uświadomienie im korzyści płynących ze współpracy międzynarodowej przy realizacji projektów służących poprawie globalnej sytuacji ekologicznej.

Formy realizacji projektu

- Wymiana młodzieży i nauczycieli między szkołami uczestniczącymi w programie

- Udział w spotkaniach roboczych i mobilnościach

- Uczestnictwo w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych

- Dokumentowanie realizacji projektu różnymi metodami (zdjęcia, prezentacje, filmy, wystawy, albumy, strony internetowe)

Efekty

- Poznawanie różnorodności geograficznych, biologicznych, przyrodniczych, jak również kulturowych, religijnych, tradycji narodowych i zwyczajów innych krajów

- Szerzenie tolerancji, pozytywnego myślenia, świadomości kulturowej uczestników

- Rozwijanie szerokiego rozumienia wspólnego dziedzictwa kulturowego

- Pogłębienie znajomości języków obcych

- Poszerzenie współpracy zagranicznej między szkołami

Materiały związane z realizacją projektu, filmy, artykuły, prezentacje, raporty, scenariusze lekcji oraz wszelkie inne informacje dotyczące projektu znajdują się na wspólnej stronie internetowej 11 państw biorących udział w projekcie:

http://www.natural-treasures.eu
oraz na stronie internetowej naszej szkoły pod linkiem:

Opracowały:
Agnieszka Jackiewicz
Aleksandra Rachoń


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein.