Turcja
czwartek, 05 września 2013 18:35

Wizyta w Trabzon (Turcja) (23.04.2012 – 29.04.2012)

W trzeciej mobilności (23.04.2012 – 29.04.2012) w ramach projektu Comenius, oprócz koordynatora szkolnego, Agnieszki Jackiewicz, udział wzięli: nauczycielka języka angielskiego, Aleksandra Rachoń oraz uczniowie z klasy II e – Przemysław Turek i Adrian Dworzański.

W Turcji, podobnie jak w Portugalii, odbywały się równolegle zajęcia dla nauczycieli i uczniów. Kadra nauczycielska uczestniczyła w specjalnych warsztatach. Podczas tych spotkań zostały zrealizowane następujące cele: ustalenie kluczowych wytycznych, wspólnych dla wszystkich krajów dotyczących scenariusza filmu, który będzie prezentowany na Europejskim Kongresie Młodzieży w Niemczech, ustalenie wspólnej aplikacji dla gromadzenia zdjęć z mobilności (dropbox - uczniów i nauczycieli), omówienie zasad przeprowadzenia oraz reguł Poetyckiego Konkursu Ekologicznego. Ważnym aspektem tego spotkania było omówienie różnic i podobieństw w systemach edukacji poszczególnych państw.

Po raz pierwszy kraje zaprezentowały również swoje innowacyjne scenariusze lekcyjne, omówiliśmy, w jaki sposób można je realizować na zajęciach lekcyjnych w poszczególnych krajach. Nasza delegacja miała własne wystąpienie dotyczące pracy metodą projektu. Ustaliliśmy również, jaki kształt ma przybrać i jakich narzędzi IT powinniśmy używać do wykonania słownika audiowizualnego, wspólnego dla wszystkich i zawierającego słownictwo związane z ekologią i bioróżnorodnością.

Program kulturalny towarzyszył naszym pracom związanym z realizacją projektu. Zwiedziliśmy Ayasofya Museum (St. Sophia Museum) z czasów Manuela i Comneusa (13 wiek). Podziwialiśmy tradycyjny taniec turecki - horon w wykonaniu uczniów tureckich.  Mieliśmy okazję zobaczyć Kemal Atatürk Pavilion, gdzie dowiedzieliśmy się wiele interesujących informacji z życia Atatürka jako pierwszego prezydenta nowoczesnej Turcji  (1881-1938) oraz meczet Gulbaharhatun.

Największe wrażenie na wszystkich zrobił klasztor Sumela, położony wysoko w górach na stromym zboczu skały oraz wyprawa nad jezioro Uzungöl.

Wizyta w Turcji miała dla naszych uczniów ogromne znaczenie, przede wszystkim kulturowe – spotkanie z inną religią, obyczajami, światopoglądami. Jak sami ocenili, wyjazd ten pozwolił im pozbyć się lub zweryfikować wiele stereotypów związanych z postrzeganiem tego kraju. Przebywanie z młodzieżą z 10 innych państw zaowocowało nawiązaniem nowych kontaktów i przyjaźni, jak również przyniosło wymierne korzyści językowe – młodzież miała okazję doskonalić swoje umiejętności lingwistyczne w praktyce.

Dzięki mobilności uczniowie mieli możliwość poznania obyczajów, tradycji nie tylko tureckich, ale również innych krajów partnerskich oraz ukształtowania postawy tolerancji i otwartości na inne kultury. Ponadto, uczniowie mogli ulepszać swoje umiejętności organizacyjne i współdziałania w grupie międzynarodowej, poszukiwać nowych źródeł wiedzy.

Po zakończeniu mobilności przeprowadziłam wśród uczniów ankietę podsumowującą, w której mieli możliwość wypowiedzenia się na temat wyjazdu pod kątem kwestii edukacyjnych, organizacyjnych i wychowawczych. W opinii uczniów mobilność została oceniona bardzo pozytywnie. Młodzież podkreślała przede wszystkim walory poznawcze, ale również wpływ wycieczki na podniesienie ich umiejętności odnalezienia się w obcym miejscu, kraju, posługiwania się obcym językiem oraz zachowywania się podczas podróży grupowej według określonych zasad.

Ta pozytywna ocena stanowi dla mnie podłoże do dalszej pracy w sferze organizacji wyjazdów międzynarodowych.

Relacja w języku angielskim z tej wizyty znajduje się na stronie międzynarodowej projektu:

http://www.natural-treasures.eu/index.php/meetings-for-nature/137-mobility-to-trabzon-turkey.html

http://www.natural-treasures.eu/index.php/meetings-for-nature/138-written-by-polish-and-slovenian-teams-edited-by-thomas-gerl.html

http://www.natural-treasures.eu/index.php/meetings-for-nature/139-italian-and-belgian-team-edited-by-thomas-gerl.html

http://www.natural-treasures.eu/index.php/meetings-for-nature/141-german-team.html

http://www.natural-treasures.eu/index.php/meetings-for-nature/142-french-and-spanish-team-edited-by-thomas-gerl.html

Filmy z mobilności do Turcji można zobaczyć tutaj:

http://www.youtube.com/watch?v=7CjVWcVAHXI&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=oVxwT11-4Sw&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=yZReTsZ8TQs&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=VtBxgPGWN3c&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=J9ME-_jNcLw&feature=player_embedded

Opracowała: Agnieszka Jackiewicz