Akcja ekologiczna
czwartek, 05 września 2013 19:05

Akcja ekologiczna: 20 drzew z okazji XX-lecia XX LO

Dnia 27 kwietnia 2012 roku na terenie XX Liceum Ogólnokształcącego odbyła się ciekawa akcja ekologiczna polegająca na sadzeniu drzew wokół szkoły. Jej celem był wzrost świadomości ekologicznej naszych uczniów.

Inicjatorką pomysłu była pani Małgorzata Wawro, która zaproponowała radzie pedagogicznej posadzenie 20 drzew z okazji XX-lecia XX LO. Pomysł został przyjęty bardzo entuzjastycznie...

Akcja odbyła się przy współpracy z Radą Dzielnicy Piecki Migowo, która dostarczyła sadzonki.

W akcji wzięli udział wychowawcy oraz uczniowie szkoły. Drzewostan wokół XX LO wzbogacił się, między innymi, o jeszcze jedną brzozę i sosnę.

Nasz niemiecki koordynator, Thomas Gerl, skomentował: “One single beech tree takes out of the atmosphere 9500 litres of carbondioxide and produces on a sunny day about 9500 litres of oxygen per day. So multiplied by 20 trees and 365 days a year and the long life of a tree, these actions really make a difference!!!”

Link do artykułu w języku angielskim znajduje sie na międzynarodowej stronie projektu:

http://www.natural-treasures.eu/index.php/meetings-for-nature/181-the-tree-planting-campaign-in-xx-secondary-school-in-gdansk.html

opracowała: Agnieszka Jackiewicz


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein.