Zajęcia terenowe
czwartek, 05 września 2013 19:08

Zajęcia terenowe w ogrodzie zoologicznym

Dnia 17.09.2012 młodzież klasy 2a wzięła udział w zajęciach terenowych w gdańskim ogrodzie zoologicznym. Celem zajęć było zapoznanie się uczniów z różnorodnością gatunkową kręgowców na Ziemi.

Uczniowie, po podziale na 2-3 osobowe grupy, otrzymali karty pracy, z którymi wykonywali zdania polegające na odszukiwaniu podanych gatunków, a następnie zapoznawaniu się z ich rozmieszczeniem na Ziemi, ich biologią i zachowaniami np. godowymi. Po upływie wyznaczonego czasu, uczniowie oddali karty nauczycielowi. Najlepiej pracująca grupa otrzymała oceny. Lekcja była bardzo ciekawa, uczniowie dowiedzieli się wielu nowych informacji na temat gatunków zwierząt żyjących w oliwskim zoo.

Link do artykułu w języku angielskim znajduję się na międzynarodowej stronie projektu:

http://www.natural-treasures.eu/index.php/meetings-for-nature/80-nature-article/178-a-field-trip-to-the-local-zoological-gardens-in-gdansk-poland.html

opracowała: Beata Piełowska


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein.