Klif Orłowski
czwartek, 05 września 2013 19:10

Zajęcia terenowe na Klifie Orłowskim

10 października 2012 roku grupa kilkunastu uczniów z klasy III F razem z nauczycielem geografii Danielem Łumiankiem wybrali się do Orłowa na badania terenowe z zakresu geografii i ekologii. Młodzież została podzielona na kilka grup i przeprowadziła badania z wykorzystaniem kart pracy i wykonanych przez siebie prostych narzędzi pomiarowych. Oprócz metody pomiarowej wykorzystana została obserwacja. Wyniki pomiarów, analizę, opis i interpretację młodzież wykonała w języku angielskim. Zajęcia zostały również zarejestrowane przez aparat, wykonano wiele zdjęć i został nakręcony krótki film o klifie orłowskim.

Przeprowadzone zostały następujące badania:

1. Analiza budowy klifu i określenie tempa jego przekształceń w wyniku działania czynników rzeźbotwórczych.

2. Analiza materiału piaszczystego i kamienistego na plaży.

3. Badanie czystości wody morskiej przy klifie.

4. Określenie wielkości i analiza rodzajów śmieci zalegających na plaży.

Przebieg i wyniki badań zostały omówione na lekcji geografii, która została przeprowadzona dwujęzycznie.

Opracował: Daniel Łumianek