Półwysep Helski
wtorek, 10 września 2013 15:37

Półwysep Helski

Dnia 21.10.2011 roku klasa 2a o profilu biologiczno-chemicznym wyjechała na Półwysep Helski do Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Uczniowie uczestniczyli w 3 prelekcjach prowadzonych przez pracowników stacji, bogato ilustrowanych filmami lub eksponatami:

1. Mieszkańcy Bałtyku i ich siedliska – świat roślin i zwierząt wód słonawych, ich cechy  i adaptacja do życia  w morzu.

2. Bałtyckie foki – gatunki fok, dzieje historyczne i znaczenie użytkowe fok, focze zachowania, zagrożenia i metody ochrony.

3. Ptaki nadmorskie – bogactwo awifauny przybrzeżnej, przystosowania do życia w sąsiedztwie morza i różnice międzygatunkowe.

Następnie niektóre z tych ptaków były fotografowane w ich naturalnym środowisku. Uczniowie zwiedzili fokarium, uczestniczyli w karmieniu fok szarych, które przebywają na terenie stacji oraz rozpoznawali w praktyce organizmy, o których uczyli się na zajęciach teoretycznych.

Prezenatcja 1  – About the Seal Centre

Ze szczegółową relacją z wyprawy na Pólwysep Helski można zapoznać się na stronie internetowej projektu: http://www.natural-treasures.eu.

Szczególnie gorąco polecamy obejrzenie filmów oraz prezentacji multimedialnych związanych z tą wyprawą.

Prezentacja 2  – Everything about project “Blue School”

opracowała: Beata Piełowska