Rezerwat przyrody Kacze Łęgi
wtorek, 10 września 2013 15:53

Rezerwat przyrody Kacze Łęgi

27.01.2012 roku grupa młodzieży z klasy Ia wyruszyła do leśno-florystycznego rezerwatu przyrody o powierzchni 8,97 ha utworzonego w1983 roku, znajdującego się w dolinie rzeki Kaczej na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, na obszarze Krykulec (część dzielnicy Mały Kack). Rezerwat chroni pozostałość dawnej szaty roślinnej dolin rzecznych (łęg wiązowy) w formie typowej dla roślinności dna dolin niewielkich rzek.

Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć dobrze zachowany fragment lasu łęgowego z okazałym drzewostanem i wieloma drzewami pomnikowymi.

Jednakże głównym celem wyprawy było szukanie i rozpoznawanie tropów zwierząt. Przy temperaturze minus 7 stopni C, w zaspach śniegu lub też idąc wzdłuż strumienia, uczniowie zdołali wytropić ślady lisa, zająca, sarny oraz zauważyli znaki obecności dzięcioła. Doszli również do miejsca karmienia zwierząt, gdzie mieli okazję poznać metody dokarmiania dzikich zwierząt przez leśników podczas zimy.

Uczestnicy wycieczki przeszli około 5 km.

opracował: Emil Cieślak


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein.