1996/1997
środa, 10 lutego 2010 13:54
  • Nawiązanie przez prof. Andrzeja Ziółkowskiego wymiany młodzieży ze szkołą w Turku – pierwsza wizyta w Gdańsku, rewizyta w Finlandii.
  • Powstanie gazetki szkolnej „Skrzep”, którego twórcą i redaktorem jest Piotr Gutkowski - uczeń IIb.
  • Wyposażenie sali audiowizualnej w telewizor.
  • Spotkania autorskie: zorganizowane przez bibliotekarzy  z Martą Fox, Janiną Wieczerską, Janem Ciechowiczem, Jerzym Sampem.
  • Sesja popularnonaukowa z okazji Tysiąclecia Gdańska zorganizowana przez prof. Ireną Loose.
  • Udział młodzieży w miejskim sympozjum czytelniczym „Jestem przewodnikiem po tysiącletnim Gdańsku”  (4 osoby nagrodzone: Anna Paczuska, Katarzyna Rogala, Magda Kucewicz, Piotr Wojtiuk) – koordynowała mgr Gabriela Skoracka