Harmonogram 2
poniedziałek, 15 czerwca 2015 09:48

Egzamin maturalny 2017

Kalendarz egzaminu maturalnego w terminie głównym

Część pisemna egzaminu maturalnego

MAJ

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

czwartek

język polski - pp

język polski – pr

5

piątek

matematyka – pp

wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu – pr

6, 7 - sobota, niedziela

8

poniedziałek

język angielski – pp

język angielski – pr 
język angielski - dj

9

wtorek<

matematyka – pr

język łaciński i kultura antyczna – pp 
język łaciński i kultura antyczna – pr

10

środa

wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr

informatyka – pp 
informatyka – pr

11

czwartek

język niemiecki – pp

język niemiecki – pr
język niemiecki - dj

12

piątek

biologia – pp
biologia – pr

filozofia – pp
filozofia – pr

13, 14 - sobota, niedziela

15

poniedziałek

historia – pp
historia – pr

historia sztuki – pp
historia sztuki – pr

16

wtorek

chemia – pp
chemia - pr

geografia – pp
geografia - pr

17

środa

język rosyjski – pp

język rosyjski – pr
język rosyjski - dj

18

czwartek

fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr

historia muzyki – pp
historia muzyki – pr

19

piątek

język francuski – pp

język francuski – pr
język francuski - dj

20, 21 - sobota, niedziela

22

poniedziałek

język hiszpański – pp

język hiszpański – pr
język hiszpański - dj

23

wtorek

język włoski – pp

język włoski – pr
język włoski - dj

pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony;

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 30 czerwca 2017 r.
Termin wydania świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 30 czerwca 2017 r.).

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

1

Część pisemna – 22 sierpnia 2017 r. (wtorek),  godz. 9.00

2

Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź - formuła od 2015) – 23–25 sierpnia 2017 r.

Matura poprawkowa jest dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej. 

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 11 sierpnia 2017 r.Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 12 września 2017 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 12 września 2017 r. 

Opracowane na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 19 sierpnia 2016 r. 

Zobacz także: ferie zimowe 2017kalendarz na rok szkolny 2016/2017egzamin gimnazjalny 2017,