2004/2005
środa, 10 lutego 2010 13:57
 • We wrześniu wymiana polsko-niemiecka przygotowana przez  prof. Annę Rink we współpracy z prof. Henrykiem Dołasińskim.
 • 10 października - wystawa uzbrojenia z czasów II wojny światowej przygotowana przez Michała Sieczkowskiego z klasy IIC pod opieką wychowawcy – prof. Leszka Szabłowskiego.
 • Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej; występ nauczycieli XXLO dla młodzieży - tego jeszcze nie było!!!
 • W październiku – wizyta koordynatorów projektu Sokrates Comenius „Wielokulturowość w nauczaniu języków obcych”  w Lizbonie. Naszą szkołę reprezentowały nauczycielki języka angielskiego prof. Aleksandra Rachoń i prof. Barbara Szachnowska. W projekcie bierze udział sześć szkół: szkoła koordynująca - Liceo Scientifico Giordano Bruno w Wenecji, szkoły partnerskie: Escola Secundaria Dona Felipa de Lencastre w Lizbonie, Gymnazium Poprad, Istituto Comprensivo Antonio Gramsci i Lycee Europeen  Montebello w Lille oraz nasze liceum.
 • 22-23 października - udział w VI Zjeździe Klubu Herbertowskich Szkół w Bełchatowie. VI Zjazd obfitował  w wiele interesujących zajęć dla młodzieży, podzielonych na trzy sekcje: teatralną, plastyczną i dziennikarską, na której redagowano gazetkę dotyczącą zjazdu. Zaproszeni goście uczestniczyli w wielu interesujących wykładach na temat życia i twórczości  Herberta.
 • Konkurs dla młodzieży na album o Lwowie i spotkanie  z członkami Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – prace koordynowała prof. Ewa Koturbasz.
 • Jasełka przygotowali uczniowie klas IID i IIIF pod kierunkiem prof. Moniki Kuczyńskiej-Barczewskiej.
 • „Z Mikołajem na sportowo” - cykliczna impreza dla osób niepełnosprawnych pod kierunkiem Prof. Elżbiety Kuchty, prof. Małgorzaty Traczuk i prof. Małgorzaty Tymańskiej.
 • 18 lutego - z okazji walentynek w auli szkolnej odbyła się „Randka w ciemno”, w której udział wzięli nauczyciele XXLO.
 • Koncert rockowy.
 • 15 marca - dni otwarte w XXLO przygotowane przez prof. Piotra Gwita.
 • Młodzieżowy kalejdoskop: giełda pomysłów, debata oraz koncert.
 • Szkolna edycja dnia bez papierosa.
 • 2 kwietnia - Śmierć Jana Pawła II,  apel związany z tym wydarzeniem w naszej szkole, zapalenie symbolicznych zniczy przed budynkiem, wystawa dotycząca Jana Pawła II. Dzień wolny od zajęć w związku z uroczystościami pogrzebowymi PAPIEŻA.
 • 8 kwietnia - dzień otwarty w XXLO.
 • 11–15 kwietnia – wizyta koordynatorów projektu Sokrates Comenius „Wielokulturowość w nauczaniu języków obcych”  w Wenecji. XX LO reprezentowały nauczycielki języka angielskiego prof. Hanna Stochowicz–Konopko i prof. Małgorzata Arendt. Wizyta robocza służyła poznaniu sposobów realizacji zadań projektu przez szkoły w Wenecji.
 • 14 kwietnia - pożegnanie klas trzecich.
 • Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Co znaczy dla mnie wielokulturowość?” w ramach projektu Sokrates Comenius.
 • Dzień bez papierosa – akcja informacyjno-profilaktyczna wśród pacjentów i personelu Akademii Medycznej, we współpracy z Pomorskim Towarzystwem Przeciwtytoniowym.
 • Spotkania z twórcami Wybrzeża: Władysławem Zawistowskim, Olgą Dębicką i Jackiem Kotlicą  zorganizowane przez nauczycieli bibliotekarzy prof. Martę Kamińską i prof. Gabrielę Skoracką.
 • W maju wizyta w naszej szkole koordynatorki projektu Sokrates Comenius Teresy Barroas ze szkoły w Lizbonie   w celu wymiany doświadczeń z realizacji działań projektu  w pierwszym roku.
 • Po raz pierwszy rekrutacja elektroniczna do wszystkich trójmiejskich szkół.
 • 4 lipca - absolwent XX LO Jerzy Pilecki odebrał Medal Prezydenta Miasta Pawła Adamowicza za wysokie wyniki uzyskane w nowej maturze.
 • W lipcu ufundowana wycieczka dla młodzieży wyróżniającej się w nauce do Lwowa przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich – wyjazd pod opieką prof. Ewy Koturbasz.