2009/2010
niedziela, 28 lutego 2010 20:53

2009/2010.

· Wrzesień – udział młodzieży wraz z nauczycielami w przedsięwzięciu „Aktorzy przyjechali” na Długim Targu.

· Październik – Dzień Edukacji Narodowej – ślubowanie klas pierwszych połączone z koncertem nauczycielskiego zespołu muzyczno-wokalnego „Kwiaty Rumianka” (mgrDaniel Łumianek – wokal, dyrektor Kamil Żmudziński – gitara basowa, Andrzej Kędzierski – gitara, pedagog Małgorzata Wawro – perkusja, mgr Wojciech Stępniak – klawisze, mgr Magdalena Szulist, mgr Katarzyna Neumann, mgr Monika Kuczyńska-Barczewska – chórek).

· Październik – udział uczniów w konferencji „Czy umierać za Gdańsk?”, odbywającej się w Dworze Artusa.

· Październik – polsko-niemiecka wymiana młodzieży połączona z wystawieniem na deskach Teatru Wybrzeże spektaklu „Spojrzałem w przyszłość i zobaczyłem... – 8 scen, 2 narody, 1 idea”, przygotowanego przez młodzież z Meppen i „dwudziestki”, pod okiem mgr. Roberta Cyrty, mgr Anny Rink, mgr Ewy Koturbasz, mgr. Wojciecha Stępniaka.

· Listopad – spektakl „Nie daj szansy AIDS” przygotowany przez szkolną Grupę Tatralną pod kierunkiem mgr. Roberta Cyrty zajął trzecie miejsce w Konkursie Małych Form Teatralnych.

· Listopad – coroczna impreza rozrywkowo-edukacyjno-profilaktyczna „Dzień bez papierosa”, przygotowana przez samorząd szkolny i nauczycieli pod kierownictwem pedagog Małgorzaty W awro.

· Grudzień – klasowy turniej piłki nożnej, połączony z pokazowym meczem koszykówki między reprezentacją szkoły a nauczycielami.

· Styczeń – rozrywkowo-integracyjna akcja „Dzień dresa”, zorganizowana przez samorząd ucziowski.

· Luty – spotkanie młodzieży w bibliotece szkolnej z Michałem Pruskim – współtwórcą scenariusza do filmu fabularnego opowiadającego o wydarzeniach Grudnia’70.

· Luty – coroczna „Żywa lekcja historii”, pokaz bractwa rycerskiego Kerin, zorganizowany przez mgr. Leszka Szabłowskiego.

· Luty – ukazuje się pierwszy numer szkolnej gazetki „Wena”, redagowanej przez uczennice klasy IId – Justynę Jans i Magdalenę Szczepińską.

· Luty – dyrektor Bożena Kondratiuk dokonuje uroczystego otwarcia nowej szkolnej siłowni.

· Luty – dyrektor Bożena Kondratiuk odbiera w Hannowerze Pokojową Nagrodę Ministerstwa Dolnej Saksonii.

· Marzec – klasowy turniej piłki nożnej zorganizowany przez uczniów klasy IIIf Macieja Gębala i Macieja Stachala, w którym udział wzięła także drużyna nauczycieli.

· Kwiecień – uroczysty apel poprowadzony przez dyrektor Bożenę Kondratiuk spowodowany katastrofą smoleńską, połączony z symbolicznym zapaleniem zniczy przed szkołą i otwarciem wystawy poświęconej ofiarom katastrofy.

· Kwiecień – udział młodzieży w Paradzie Pamięci Zbrodni Katyńskiej.

· Kwiecień – szkolna akcja przeciw uzaleznieniu od telefonów komórkowych, przygotowana przez studentów UG, pod kierunkiem pedagog Małgorzaty Wawro.

· Maj – uczeń Julian Kowalski wraz z polską reprezentacją zdobył złoty medal podczas światowych finałów Odysei Umysłu w USA.

· Maj – udział młodzieży w paradzie z okazji Święta Miasta Gdańska.

· Maj – fotograficzna wystawa „Botoks” z okazji trwającego w szkole „Roku kobiet”, przygotowana przez mgr. Emila Cieślaka.

· Maj – akcja „Dzień bez papierosa”, pod kierunkiem pedagog Małgorzaty Wawro.

· Maj – pokazowy mecz koszykówki między reprezetacją „dwudziestki” a drużyną nauczycieli.

· Maj – udział Grupy Teatralnej mgr. Roberta Cyrty w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Szkolnych o nagrodę „Bursztynowej maski” – prezentacja spektaklu „Na drugi brzeg”.

· Czerwiec – spływ kajakowy po Motławie organizowany przez pedagog Małgorzatę Wawro i mgr Monikę Kuczyńską-Barczewską.

· Czerwiec – koncert rockowy z gościnnym udziałem zespołu mgr. Pawła Kikolskiego „Etob klimator”.