POWER -informacje
poniedziałek, 09 listopada 2015 10:00

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER
W ramach
projektów realizowanych ze środków PO WER w obszarze edukacji szkolnej możliwe jest uczestnictwo w następujących formach wsparcia, które są zgodne z zasadami programu Erasmus+:

  1. działalność dydaktyczna (teaching assignment): działania pozwalające   nauczycielom na prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach partnerskich
  2. szkolenia kadry: uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach lub szkoleniach za granicą
  3. job shadowing

Ich celem jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. Do grupy tej zaliczają się: nauczyciele, nauczyciele-dyrektorzy, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele-bibliotekarze, nauczyciele pracujący w świetlicach, którzy są zatrudnieni w polskich placówkach oświatowych zapewniających kształcenie ogólne, zawodowe lub techniczne na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół średnich.

W ramach projektu, każdy uczestnik projektu może uczestniczyć w jednej zagranicznej mobilności.