POWER w XX LO
poniedziałek, 09 listopada 2015 10:02

POWER w XX LO

Języki obce są "oknem na świat". Dzięki nim świat stoi przed nami otworem, mamy dostęp do nowej wiedzy, zwiększamy poziom naszej tolerancji i pewności siebie. Nauka języków obcych powoduje otwieranie się na innych ludzi - dzięki temu możliwy jest dialog i budowanie wzajemnego szacunku, zrozumienie i akceptowanie różnic językowych oraz kulturowych.

Mając to na uwadze, nasza szkoła opracowała projekt "Doskonalenie językowe kadry nauczycielskiej", który zyskał akceptacjęFundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” jest powiązany z priorytetami obowiązującymi w naszej szkole: doskonaleniem kompetencji zawodowych nauczycieli, rozwijaniem zainteresowań i twórczej działalności uczniów oraz kształtowaniem ich aktywnych postaw obywatelskich i proeuropejskich poprzez realizację projektów unijnych i wymian międzynarodowych.

Cele naszego projektu szkolnego zostały wyznaczone zgodnie z Europejskim Planem Rozwoju Szkoły:

• podniesienie znajomości języków obcych i poziomu edukacyjnego nauczycieli

• poznanie odmiennych systemów edukacyjnych i metod nauczania

• motywowanie do międzynarodowej wymiany informacji i doświadczeń

• poszerzanie wiedzy na temat nowoczesnych technologii komputerowych i informacyjnych

• wymiana najlepszych praktyk pedagogicznych oraz doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie wykorzystania multimediów oraz języków obcych

• przygotowanie nauczycieli do efektywnej pracy wewnątrz wspólnoty UE przy wykorzystaniu technik informatycznych i postawy uczenia się przez całe życie

• rozszerzenie oferty dydaktycznej poprzez wdrażanie interdyscyplinarnych projektów międzynarodowych

• promowanie CLIL

W ramach  mobilności zagranicznych trzech nauczycieli naszej placówki uczestniczyło w 10-dniowym szkoleniu "Fluency and English Language Development for Teachers", organizowanym przez Executive Training Institute na Malcie. Kurs obejmował również dwie wycieczki historyczno-kulturoznawcze, do Valletty oraz do Mdiny, skarbów maltańskiej architektury i kultury, oraz program pozalekcyjny. Koordynatorem projektu była pani Agnieszka Jackiewicz.