mobilności cz.2
środa, 20 stycznia 2016 18:08

Nasza szkoła, zgodnie z przyjętym Europejskim Planem Rozwoju Szkoły kładzie duży nacisk na doskonalenie zawodowe nauczycieli, realizację projektów międzynarodowych, europejski wymiar kształcenia. Zaakceptowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie projekt "Doskonalenie językowe kadry nauczycielskiej" pozwolił na udział dwóch nauczycieli i mój w 10 – dniowym szkoleniu "Fluency and English Language Development for Teachers", organizowanym przez Executive Training Institute w St. Julian’s. Mój oraz koleżanki pobyt na Malcie przypadł na rekordowo upalny miesiąc lipiec (od 20-31.2015 r.).  Wysokie temperatury nie przeszkadzały w nabywaniu nowych umiejętności językowych, poznawaniu ciekawych ludzi oraz kultury i historii przede wszystkim Malty, ale również krajów, spośród których pochodzili przebywający na szkoleniu nauczyciele i dyrektorzy szkół, bowiem wszyscy chętnie o swoich krajach opowiadali. Wymiana doświadczeń, dzielenie się informacjami były cenne i satysfakcjonujące

Bardzo dobre warunki pracy pozwalały na korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych, umożliwiały efektywną pracę i wpływały na prawdziwą, radosną atmosferę  nauki. Moja grupa początkowo liczyła kilkanaście osób, po kilku dniach zmniejszyła się, ale to nie przeszkadzała w naszych dalszych serdecznych kontaktach już poza salą lekcyjną czy szkołą. Na atmosferę pracy korzystnie wpływała prowadząca zajęcia, otwarta i pełna osobistego uroku native speakerka. Równie istotne było to, że grupa składała się z przedstawicieli różnych narodów, kultur. Prowadziło to do ciekawych dyskusji na tematy kulturowe, obyczajowe i historyczne. Niezwykłe było dla mnie zderzenie z bogatą i pełną dramatycznych punktów zwrotnych historią Malty. Cenię sobie atmosferę panującą podczas zajęć, różnorodne formy pracy, bezpośredni stosunek wobec siebie uczestników i prowadzącej zajęcia, miłe towarzyskie rozmowy podczas przerw, a także po zajęciach na plaży czy innych wspólnych spotkaniach. Efektywnie spędzony czas powodował poczucie zadowolenia i satysfakcji ze zdobytej wiedzy i nabierania większej sprawności językowej. Serdecznie wspominam poczucie humoru uczestników kursu oraz wzajemną  życzliwość i humor.

Miłe były zorganizowane przez szkołę językową popołudniowe wycieczki do dawnej stolicy Mdiny oraz do Valetty, które potwierdziły bogatą historię Malty i ukazywały malowniczość miejsc. Zbyt krótki czas przeznaczony na zwiedzanie uniemożliwił dokładniejsze poznanie zabytków, a zwłaszcza wnętrz oraz innych pięknych miejsc wyspy. Na każdym uczestniku duże wrażenie zrobiła zobrazowana historia Malty w bardzo ciekawym dokumentalnym filmie zaprezentowanym podczas wycieczki. Tłumaczy ona, jak ludzie zamieszkujący wyspę, potrafili mimo dramatycznej i burzliwej historii razem mieszkać, rozwijać się, współtworzyć kulturę i obyczaje.  Jak stara i ciekawa jest historia Malty, uświadomiła nam wycieczka do dwóch prehistorycznych świątyń z V-III w p.n.e. Godne podziwu było to, co potrafili robić ówcześni mieszkańcy. Zachwyciła mnie natura; Błękitna Laguna - cieśnina między wyspami Comino i Cominotto z jej krystaliczną wodą, Błękitna Grota, maltańskie klify i oczywiście samo morze, w którym z taką rozkoszą pływałam.


Wyjazd na Maltę był dużym przeżyciem, pozwolił na praktyczne ćwiczenie języka angielskiego, rozwijał kontakty, dostarczył dużo wiedzy i przyjemności. Zdobyte doświadczenia są przydatne w mojej pracy i mają szansę zaowocować podjęciem kolejnych ciekawych międzynarodowych projektów i zadań.

Bożena Kondratiuk