materiały - CLIL ekologia
czwartek, 25 lutego 2016 22:28

Przykładowe materiały audiowizualne w języku angielskim wypracowane przez nauczycieli i uczniów w celu podniesienia umiejętności językowych podczas realizacji projektu "Doskonalenie językowe kadry nauczycielskiej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, łączące treści interdyscyplinarne z ekologii, ochrony środowiska, bioolgii oraz języka angielskiego wykonanych metodą projektu i zawierających elementy TIK i CLIL.

Wszystkie prezentacje zawierają angielsko-polskie słowniczki pojęć związanych z ekologią i ochroną środowiska, szczególnie obszaru Pomorza, na którym znajduje się nasza szkoła.

Filmy, prezentacje obrazują florę i faunę, głównie Morza Bałtyckiego, gatunki zagrożone, poruszają temat ekologii, konieczności ochrony środowiska, szczególnie terenów nadmorskich, oraz prowadzenia określonych działań na rzecz ochrony przyrody.

FILMY:

1. PO WER - XX LO Gdańsk - The Baltic Sea

https://www.youtube.com/watch?v=c1Og5juYUAI

2. PO WER - XX LO Gdańsk - The Baltic Sea pollution

https://www.youtube.com/watch?v=3hDJz-ulb3Y

3. PO WER - XX LO Gdańsk - Góra Gradowa

https://www.youtube.com/watch?v=S_P9-K85_Go

4. PO WER - XX LO Gdańsk - PARK ORUŃSKI

https://www.youtube.com/watch?v=fcyEPWCN_uA&index=4&list=UUjryh53AhZQcVJlhryQB80Q

5. PO WER - XX LO Gdańsk - Bay of Gdańsk

https://www.youtube.com/watch?v=7Pcd05T5kTg&index=8&list=UUjryh53AhZQcVJlhryQB80Q

PREZENTACJE:

6. PO WER - XX LO Gdańsk - The Baltic Sea protection

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdask-the-baltic-sea-protection

7. PO WER - XX LO Gdańsk - Environmental protection

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdask-environmental-protection

8. PO WER - XX LO Gdańsk - Environmental protection of the Baltic Sea

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdask-environmental-protection-of-the-baltic-sea?related=1

9. PO WER - XX LO Gdańsk - Environmental protection in Pomerania

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdask-environmental-protection-in-pomerania

10. POWER - XX LO Gdańsk - The pollution of the Baltic Sea

http://www.slideshare.net/AGA100000/power-xx-lo-gdask-the-pollution-of-the-baltic-sea

11. PO WER - XX LO Gdańsk - Environmental protection in Pomerania Province

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdask-environmental-protection-in-pomerania-province

12. PO WER - XX LO Gdańsk - Environmental protection

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdask-environmental-protection-58441523

13. PO WER - XX LO Gdańsk - Let's save the Earth

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdask-lets-save-the-earth

14. PO WER - XX LO Gdańsk - Environment protection

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdask-environment-protection

15. PO WER - XX LO Gdańsk - Why is our environment important?

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdask-why-is-our-environment-important