materiały - zajęcia na UG
czwartek, 25 lutego 2016 22:49

Przykładowe sprawozdania w języku angielskim dotyczące współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz zajęć laboratoryjnych w których uczestniczyły klasy o rozszerzonych profilach biologiczno-chemicznych XX LO w Gdańsku oraz akcji ekologicznych przeprowadzonych w szkole podczas realizacji projektu "Doskonalenie językowe kadry nauczycielskiej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

PREZENTACJE:

1. PO WER - XX LO Gdańsk - Earth Day

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdask-earth-day

2. PO WER - XX LO Gdańsk - Isolation of DNA - Uniwersytet Gdański

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdask-isolation-of-dna-ug

3. PO WER - XX LO Gdańsk - Electricity in biology - Uniwersytet Gdański

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdask-electricity-in-biology-ug

4. PO WER - XX LO Gdańsk - Mathematics and treatment of cancer

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdask-mathematics-and-treatment-of-cancer

Prezentacja łącząca biologię z matematyką - ukazująca zastosowanie matematyki w biologii - w leczeniu chorób nowotworowych.