Dlaczego język niemiecki?
sobota, 05 marca 2016 21:21

DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKA NIEMIECKIEGO?

Język niemiecki otwiera wiele drzwi i pomaga w realizacji wielu zawodowych celów. Pozwala on nam także na polepszenie standardu życia osobistego, np. podczas podróży czy rozwijania zasobów własnej wiedzy na podstawie niemieckojęzycznej literatury.

1. Życie zawodowe

Porozumiewanie się z niemieckojęzycznymi partnerami zawodowymi za pomocą ich języka ojczystego prowadzi do lepszych stosunków a tym samym do bardziej udanej komunikacji. Ta natomiast może przynieść nam sukces w rozmowach.

2. Globalna kariera

Ze znajomością języka niemieckiego zwiększają się szanse na zatrudnienie w niemieckich firmach w Polsce oraz w innych krajach. Dobra znajomość języka niemieckiego sprawia, że pracodawcy działający globalnie widzą w nas produktywnych pracowników.

3. Turystyka i hotelarstwo

Turyści z krajów niemieckojęzycznych podróżują dużo i w różne miejsca na Ziemi. Wydają oni także podczas urlopu więcej pieniędzy niż turyści z innych krajów. Chętnie spędzają swój czas wolny z personelem czy przewodnikami, którzy biegle posługują się ich językiem ojczystym.

4. Nauka i badania

Język niemiecki jest drugim, co do ważności językiem nauki. Ze swoim stanem badań oraz rozwoju Niemcy znajdują się na trzecim miejscu na świecie i chętnie wspierają stypendiami naukowców z innych krajów. Aby takie stypendium otrzymać, niezbędna jest oczywiście znajomość języka niemieckiego.

5. Komunikacja

Rozwój w dziedzinie mediów oraz technologii komunikacyjnej i informacyjnej sprawia, że niezbędna okazuje się komunikacja w wielu językach. Wiele stron internetowych jest w języku niemieckim. Niemcy są poza tym na 5. miejscu na świecie, jeżeli chodzi ilość wydawanych książek. Wyżej w klasyfikacji są jedynie Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Chiny i Rosja. Znajomość języka niemieckiego pozwala nam, więc na ciągłe i efektywne poszerzanie naszej wiedzy na podstawie tych publikacji.

6. Porozumienie międzykulturowe

Nauka języka niemieckiego pozwala nam na pewnego rodzaju wgląd w życie i marzenia ludzi zamieszkujących kraje niemieckojęzyczne z całą ich wielokulturowością.

7. Podróżowanie

Język niemiecki pozwala nam na lepsze przeżywanie podróży i wycieczek do krajów niemieckojęzycznych, ale także do innych miejsc w Europie, gdzie mówi się po niemiecku.

8. Przyjemność z obcowania z literaturą, muzyką, sztuką i filozofią

Niemiecki jest językiem Goethego, Kafki, Mozarta, Bacha i Beethovena. Dzięki jego znajomości jesteśmy w stanie czerpać przyjemność z obcowania z ich dziełami w oryginale.

9. Możliwość studiowania i pracy w Niemczech

W Niemczech jest przyznawanych mnóstwo stypendiów uprawniających do studiowania. Dla młodych obcokrajowców pojawia się też możliwość uzyskania pozwolenia na pracę, wydawanie takiego pozwolenia objęte jest przy niektórych zawodach odrębnymi, specjalnymi przepisami.

10. Programy wymiany uczniowskiej i studenckiej

Jeżeli chodzi o wymianę uczniowską i studencką, istnieje wiele porozumień między Niemcami a innymi krajami, co znacznie ułatwia wzięcie udziału w takim przedsięwzięciu.

Materiał źródłowy: Goethe-Institut