Matura2016
piątek, 15 lipca 2016 12:44

MATURA 2016
Drodzy Absolwenci, Uczniowie, Rodzice i sympatycy XX LO!
Mamy przyjemność zaprezentować wyniki egzaminu dojrzałości naszych tegorocznych maturzystów.
Zarówno z przedmiotów ścisłych, przyrodniczych, jak
i humanistycznych stoją one na bardzo wysokim poziomie, zdecydowanie wybijając się ponad średnie rezultaty uzyskiwane  w całym kraju. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, jak wyśrubowane zostały osiągnięcia maksymalne z nieomalże wszystkich przedmiotów!
Osobne słowa uznania należą się uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią egzaminu oraz wyróżnili się w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych - zaszczytne miano Primus inter pares 2016 przypadło:
Agacie Sztramskiej (IIIE)
Tadeuszowi Janikowi (IIIB)
Jakubowi Żuralskiemu (IIIB)
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Parametry statystyczne wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla absolwentów
XX Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Herberta w Gdańsku
przystępujących do egzaminu maturalnego w nowej formule w roku 2016.

Przedmiot

Poziom egzaminu

Liczba zdających

Parametry statystyczne (wyników wyrażonych w %)

Minimum

Maksimum

Mediana

w XX LO

Mediana
w kraju

Średnia
w XX LO

Średnia
w kraju

Odchylenie standardowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

język polski

Podst.

172

39

100

70

60

69

59

11

Rozszerz.

39

5

100

73

60

67

61

27

matematyka

Podst.

172

18

100

86

56

83

56

14

Rozszerz.

86

4

100

44

24

50

31

25

język angielski

Podst.

168

50

100

96

78

94

71

9

Rozszerz.

144

18

100

75

54

72

55

18

język francuski

Podst.

3

64

92

84

84

80

79

12

język niemiecki

Podst.

1

68

68

68

74

68

71

0

Rozszerz.

1

94

94

94

54

94

54

0

biologia

Rozszerz.

30

3

90

38

32

43

36

17

chemia

Rozszerz.

22

22

75

48

35

46

39

16

fizyka

Rozszerz.

10

30

88

71

38

66

41

19

geografia

Rozszerz.

34

42

83

63

37

63

39

11

historia

Rozszerz.

9

50

80

64

40

66

42

9

historia sztuki

Rozszerz.

2

24

35

30

41

30

45

6

informatyka

Rozszerz.

11

32

96

78

36

70

39

19

wiedza o społeczeństwie

Rozszerz.

22

15

73

43

22

42

27

15